Povratak

Raspored studenata po grupama – Materijali I – predavanja

Studenti su za predavanja podijeljeni prema abecedi: od Abramović do Loparić grupa A1, četvrtkom od 11:15 do 12:45, P1; od Lukman do Vuković grupa A2, ponedjeljkom od 08:15 do 09:45, P1.