Povratak

Podjela po grupama za predavanja (TERMODINAMIKA I i DINAMIKA)

Podjela studenata po grupama za predavanja iz kolegija TERMODINAMIKA I i DINAMIKA bit će kako slijedi: Grupa A: studenti čija prezimena započinju slovima od A do Kuč, Grupa B: studenti čija prezimena započinju slovima od Kuk do Ž i studenti koji su upisali kolegij Njemački jezik I.