Povratak

Podjela studenata po grupama iz kolegija TERMODINAMIKA II

Podjela studenata po grupama za predavanja iz kolegija TERMODINAMIKA II bit će kako slijedi: Grupa D1: studenti čija prezimena započinju slovima od A do Lj, Grupa D2: studenti čija prezimena započinju slovima od M do Ž