Povratak

Numerička i stohastička matematika

Nastava počinje ovaj tjedan prema rasporedu. Laboratorijske vježbe: Utorak 8-10: prezimena A-Grb, Srijeda 8-10: prezimena Grg-Pa, Četvrtak 8-10: prezimena Pe-Ž. Sve grupe imaju vježbe u učionici I7.