Povratak

Predaja završnih radova 14.11.2019.

Završne radove na preddiplomskom stručnom studiju strojarstva studenti trebaju predati u četvrtak, 14.11.2019. u 10:00 sati u uredu 1-105 (zgrada Laboratorija, prizemlje).