Povratak

Obrana diplomskog rada 21.11.2019.

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 21. studenog 2019. u 8:45 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.