Povratak

Obrane diplomskih radova

Kandidati se pozivaju pristupiti obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom, prema rasporedu u prilogu.