Povratak

Obrane diplomskih radova (studeni 2019., druga grupa)

Kandidati se pozivaju pristupiti obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom, prema rasporedu u prilogu.