Povratak

Predaja završnih radova 23.01.2020.

Završne radove na preddiplomskom stručnom studiju strojarstva studenti trebaju predati u četvrtak, 23.01.2020. između 10:00-12:00 sati u uredu 1-105 (zgrada Laboratorija, prizemlje). Predaja radova nakon navedenog roka nije moguća.