Povratak

Obrana diplomskog rada 24.1.2020.

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 24. siječnja 2020. u 8:45 sati u učionici U1 pred Ispitnim povjerenstvom.