Povratak

Obrana diplomskog rada 27.1.2020.

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. u 12:15 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.