Povratak

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završne radove održat će se u ponedjeljak, 16.03.2020. u 11:00 sati u učionici U13. Studenti koji su podnijeli Zahtjev za zadavanje završnog rada dužni su pristupiti podjeli zadataka u navedeno vrijeme. Na podjelu zadataka potrebno je donijeti vlastitu kemijsku olovku.