Povratak

Odgoda podjele zadataka i predaje završnih radova

Podjela zadataka za završne radove (planirana za ponedjeljak 16.3.2020.), kao i predaja završnih radova (planirana za 17.3.2020.), odgađaju se do nove obavijesti.