Povratak

Odgoda podjele zadataka i predaje diplomskih radova

Podjela zadataka za diplomske radove (planirana za ponedjeljak 16.3.2020.), kao i predaja diplomskih radova (planirana za 17.3.2020.), odgađaju se do nove obavijesti.