Povratak

Obrana završnih radova 23.04.2020.

Pozivaju se pristupnici da pristupe obrani završnih radova u četvrtak, 23. 04 2020. u 9:00 putem online platforme za udaljena predavanja. Detaljne informacije i upute navedene su u pozivu.