Povratak

Upute za predaju i obranu završnih radova za rok u svibnju 2020.

Zbog pandemije COVID-19, predaje i obrane završnih radova u svibanjskog ispitnog roka provest će se elektroničkim putem prema obavijesti u privitku.