Povratak

Sastanak sa voditeljem studija 12.05.2020.

Pozivaju se svi studenti preddiplomskog stručnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 12.05.2020. u 12:00 sati putem Webex platforme za udaljeni pristup. Upute za pristup Webex platformi, studenti će dobiti putem emaila.