Povratak

VAŽNO - OBAVIJEST STUDENTIMA

Nastava će se do kraja ljetnog semestra u ak. god. 2019./2020. odvijati na daljinu.

Poštovani kolege studenti,

Nastava će se do kraja ljetnog semestra u ak. god. 2019./2020. odvijati na daljinu. Ako epidemiološka situacija bude omogućavala, ispiti se uz poštivanje odgovarajućih epidemioloških preporuka planiraju održati na fakultetu u ispitnim rokovima prema usvojenom kalendaru nastave u ovoj ak. god. U periodu odvijanja nastave na daljinu, tj. u periodu do 23. lipnjastudentima nije dopušten dolazak na fakultet. Studenti su svu potrebnu komunikaciju s nastavnicima obavezni provoditi na daljinu putem elektroničke pošte ili platformi za udaljeni pristup.

O eventualnim promjenama prethodno navedenog, bit ćete pravovremeno obaviješteni.

S poštovanjem,

Ured dekana