Povratak

Obrana završnih radova 01.06.2020.

Pozivaju se pristupnici da pristupe obrani završnih radova u ponedjeljak, 01.06.2020. u 9:00 putem online platforme za udaljena predavanja. Detaljne informacije i upute navedene su u pozivu.