Povratak

Obrana završnih radova 04.06.2020.

Pozivaju se pristupnici da pristupe obrani završnih radova u četvrtak, 04. 06. 2020. u 9:00 putem online platforme za udaljena predavanja. Detaljne informacije i upute navedene su u pozivu.