Povratak

Obrana završnih radova 17.09.2020. u 11:30 sati

Pozivaju se pristupnici da pristupe obrani završnih radova u četvrtak, 17. 09. 2020. u 11:30 sati. Detaljne informacije i upute navedene su u pozivu.