Povratak

Poziv na obranu diplomskih radova: 21., 22. i 23.9.2020.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova: ponedjeljak 21.9.2020., utorak 22.9.2020. i srijeda 23.9.2020.