Povratak

Obrana završnih radova 21.09.2020. u 11:45 sati

Pozivaju se pristupnici da pristupe obrani završnih radova u ponedjeljak, 21. 09. 2020. u 11:45 sati. Detaljne informacije i upute navedene su u pozivu.