Povratak

INŽENJERSKA MATEMATIKA - GRUPE

Grupe za predmet Inženjerska matematika su (prema početnim slovima prezimena studenata): grupa B1 - A-M, te grupa B2 - N-Ž.