Povratak

OBAVIJEST ZA INŽENJERSKU MATEMATIKU - GRUPE

Grupe za predmet Inženjerska matematika su (prema početnim slovima prezimena studenata): grupa B1 - A-Mark, te grupa B2 - Mart-Ž.