Povratak

Predaja Završnih radova 15.11.2016.

Predaja Završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike bit će 15.11.2016. u 12:00h u 1-23. Upozoravaju se studenti da rad koji ne odgovara po formi neće biti preuzet (obratiti posebno pažnju na Članak 13, Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku stručnih studija).