Povratak

Upis predmeta u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017.

UPIS predmeta u ljetni semestar akademske godine 2016./2017. obavljat će se u vremenu od 27. 02. 2017. do 03. 03. 2017.