Povratak

ODRŽAVANJE NASTAVE IZ KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK II

Nastava iz kolegija Engleski jezik II za preddiplomski sveučilišni studij Računarstva održat će se prema rasporedu i grupama koji se nalaze u prilogu.