Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.