Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 21. ožujka 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.