Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 25. svibnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom