Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.