Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 18. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.