Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 19. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.