Povratak

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.