Mathematica

Programski sustav Mathematica 

M11_logo-type_sm.png

Mathematica je programski sustav koji oblikuje potpuno integriranu radnu okolinu za računanje i komunikaciju. Razvila ju je kompanija Wolfram Research Inc.

Detaljne upute o programskom sustavu Mathematica mogu se naći na stranicama  Wolfram Research-a  http://www.wolfram.com/mathematica/.

Osoba koja se brine za instalaciju i administriranje softvera Mathematica na Tehničkom fakultetu, glavni korisnik, ovlašten za sve administrativne i tehničke kontakte s proizvođačem  je prof. dr. sc. Goran Turkalj, dipl.ing (goran.turkalj@riteh.hr) .
Najnovija dostupna verzija Mathematice je 11.1.

 

 "Home-use" primjerak programskog sustava Mathematica

Na instalaciju "home-use" primjerka Mathematice ima pravo nastavno osoblje, a dozvoljeno ju je napraviti samo na računalu u osobnom vlasništvu. Dostupno je 30 "home-use" licenci.

Postupak:

1.   Djelatnici trebaju poslati odgovarajući zahtjev Wolfram Research-u tako da popune formular "Premier Service: Home-Use Mathematica License Request Form", koji se nalazi adresi: http://www.wolfram.com/services/premiersupport/homeuse.cgi
Pri tome je potrebno unijeti kodni broj osnovne ("site") licence. Tu informaciju daje glavni korisnik.

2.   Wolfram Research kontaktira glavnog korisnika Mathematice i od njega traži odobrenje za podnositelja zahtjeva.

3.    Kada dobije odobrenje, Wolfram Research šalje podnositelju zahtjeva za "home-use" primjerak e-mail poruku sa uputama.

 

 

Programski sustav Mathematica for Students - izdanja za studente


Studenti koji imaju regularna studentska prava mogu nabaviti najnoviju verziju programskog sustava, tzv. Mathematica for Students  po povlaštenim cijenama. Radi se o cjelovitoj profesionalnoj verziji, ali je uporaba ograničena samo na obrazovne svrhe.

Opširnije na stranicama Wolfram Research-a http://www.wolfram.com/solutions/education/students/