Kontakt informacije

Adresa
Zavod za termodinamiku i energetiku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Katedre i laboratoriji