Čast nam je pozvati Vas na

Invitation to


X. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI

in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

16. i 17. studenog 2023.

na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE TECHNOLOGY

in memoriam of the academician Zlatko Winkler

16 - 17 November 2023

at Faculty of Engineering University of Rijeka

Pod pokroviteljstvom
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razred za tehničke znanosti

Under auspieces of
The Croatian Academy of Sciences and Arts The Department of Technical Sciences
Class for Technical Sciences

Misija

Akademik Zlatko Winkler bio je istaknuti stručnjak i znanstvenik u području brodogradnje, a između ostalog utemeljitelj Sekcije za morsku tehnologiju znanstvenog savjeta HAZU i predsjednik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU. Godine 1969. na njegov je poticaj osnovan studij brodogradnje pri Strojarskom fakultetu u Rijeci. U svom je djelovanju promicao i poticao znanstvena istraživanja i djelatnosti u području morske tehnologije u Hrvatskoj, uviđajući važnost morske tehnologije za razvoj našeg gospodarstva. Kao priznanje njegovu životnom opusu u području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije posvećujemo mu ovo Savjetovanje.

Objekti za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u podmorju, obalni objekti procesne i druge industrije, obalna energetska postrojenja, oprema za umjetni uzgoj morskih riba, dobivanje minerala iz morske vode i dr. predstavljaju veliki društveni izazov, naročito u pogledu dogoročnog razvoja. Privredne djelatnosti u sklopu morske tehnologije zahtijevaju ovladavanje tehnologijom najviše razine. Ovime spomenute grane vrše multiplikativan utjecaj na razvoj cjelokupnog gospodarstva Hrvatske. Usvajanje proizvodnje u aktivnostima morske tehnologije zanimljivo je ne samo za zadovoljavanje domaćih potreba već i kao značajna komponenta izvozne ekspanzije.

Imajući u vidu da je i razvoj u svijetu pod snažnim utjecajem privrednih djelatnosti usmjerenih na more, očito je da planiranje našeg razvoja ne može i ne smije zanemariti spomenutu činjenicu kada se ima u vidu položaj Hrvatske uz Jadransko more koji daje izvanredne prilike za razvoj privrednih djelatnosti morske tehnologije.

Do sada u nas održani skupovi o morskoj tehnologiji:

 • 24. 11. 1979. Zagreb: Prvo savjetovanje o morskoj tehnologiji u sklopu III. Konferencije SITH za tehnološki razvoj SR Hrvatske. Suorganizator : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 • 11. 12. 1980. Rijeka: Kolokvij o morskoj tehnologiji. Problematika jedne od aktivnosti koju razvija Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 • 16.–18. 11. 1983. Opatija: Mogućnosti razvoja morske tehnologije u području Jadranskog mora. Organizatori: SITH i Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka.

 • 14.–15. 04. 1987. Zagreb: Savjetovanje – Problemi čvrstoće konstrukcije objekata morske tehnologije. Organizator: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

 • 29. 09. 1994. Opatija: Međunarodni okrugli stol : Priobalje i podmorje Jadrana, realna šansa za hrvatski turizam. Organizator: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Pomorski fakultet i Brodarski institut u Zagrebu.

 • 01.-04. 03. 1995. Opatija: Međunarodna konferencija. Priobalje i podmorje Jadrana realna šansa za hrvatski turizam. Organizator: Sveučilište u Rijeci, Tehnički Fakultet i Pomorski fakultet u Rijeci.

 • 28.-29. 11. 2005. Rijeka: I. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo-Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • 26.-27. 11. 2007. Rijeka: II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo-Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 • 30.11. i 1. 12. 2009. Rijeka: III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • 25.-26. 11. 2011. Rijeka: IV. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • 22.-23. 11. 2013. Rijeka: V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • 20. 11. 2015. Rijeka: VI. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • 17. 11. 2017. Rijeka: VII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

 • 15.-16. 11. 2019. Rijeka: VIII. Međunarodno Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

 • 11.-12. 11. 2021. Rijeka: IX. Međunarodno Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

  X. Savjetovanje o morskoj tehnologiji – in memoriam akademiku Zlatku Winkleru održati će se 16. i 17. 11. 2023. u Rijeci na Tehničkom fakultetu. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

Mission

Professor Zlatko Winkler was not only a prominent scientist and expert in the field of shipbuilding and the founder of the Section for sea technology HAZU Research Council but also the President of the Scientific Council of Maritime Academy. On year 1969 to his encouragement study of naval architecture is established at the Faculty of Mechanical Engineering in Rijeka. The scientific research and activities in the field of marine technology in Croatia are promoted and encouraged by his scientific work, where the importance of marine technology for the development of Croatian economy is recognised. As an acknowledgement of his life work in the field of naval architecture and marine engineering technology, this conference is devoted to him.

The Conference is organised by Faculty of Engineering and Faculty of Maritime studies - University of Rijeka, Croatia, and Association for Research and Development of Maritime Industries. The Conference will take place from 15th to 16th November 2019 at the Faculty of Engineering in Rijeka, Croatia, and it will last two days.

Up to the present, conferences on Marine Technology held in Croatia:

 • November 21-23, 1979 Zagreb: 1st Conference on Marine Technology, held within 3rd Conference of Association of Engineers and Technicians of Croatia (SITH) organized in cooperation with the Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • December 11, 1980 Rijeka: Colloquium on marine technology organized by Faculty of Engineering. Topic: One of the activities developed by the Department of Shipbuilding and Marine Engineering at The Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • November 16–18, 1983 Opatija: International round table. Topic: Adriatic Sea – Possibilities for development of marine technology. Organizer: SITH and University of Rijeka, Faculty of Engineering Rijeka, Croatia.

 • April 14-15, 1987 Zagreb: Conference - Structural Integrity Problems of Marine Technology Constructions. Organized by: the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, Zagreb

 • September 29, 1994 Zagreb: International round table. Topic: Adriatic Coastal Zone and Subsea – Real Challenge for Croatian tourism. Organizers: University of Rijeka, Faculty of Engineering and Faculty of Maritime Studies in Rijeka.

 • March 1-4, 1995 Opatija: International Conference - Adriatic Coastal Zone and Subsea – Real Challenge for Croatian tourism. Organizer: Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Marine Affairs.

 • November 28–29, 2005 Rijeka: 1st Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia

 • November 26–27, 2007 Rijeka: 2nd Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • November 30 and December 1, 2009 Rijeka: 3rd Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • November 25-26, 2011 Rijeka: Fourth Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • November 22-23, 2013 Rijeka: Fifth Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.

 • November 20, 2015 Rijeka: Sixth Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka, Co-organisation: Association for Research and Development of Maritime Industries.

 • November 17, 2017 Rijeka: Seventh Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations: Faculty of Maritime Studies University of Rijeka and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences.

 • November 15-16, 2019 Rijeka: Eighth International Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations: Faculty of Maritime Studies University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies and Transport University of Ljubljana and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences.

 • November 11-12, 2021 Rijeka: Eighth International Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations: Faculty of Maritime Studies University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies and Transport University of Ljubljana and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences

10th International Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler will take place in Rijeka, Croatia, at the Faculty of Engineering University of Rijeka, on November 16 – 17, 2023. The Conference is being organized by the Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations Faculty of Maritime Studies University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies and Transport University of Ljubljana and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences.