Objavljeno / Edited

26.4.2019.      

 

 

Čast nam je pozvati Vas na

Invitation to

 

VIII. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI

in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
15. i 16. studenog 2019.
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

EIGHTH CONFERENCE ON MARINE TECHNOLOGY

in memoriam of the academician Zlatko Winkler
November 15 and 16, 2019
at Faculty of Engineering University of Rijeka

 

  

Pod pokroviteljstvom
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razred za tehničke znanosti

Under auspieces of
The Croatian Academy of Sciences and Arts The Department of Technical Sciences

Class for Technical Sciences 

 

 

 

Organizator / Host organisation

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Faculty of Engineering University of Rijeka

 

 

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Faculty of Maritime Studies University of Rijeka

 

Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani

Faculty of Maritime Studies and Transport University of Ljubljana

 

 

Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva
Association for Research and Development of Maritime Industries

  

Programski-Organizacijski odbor /Organizing Comittee

 

Prof.dr.sc. Albert Zamarin, predsjednik /chairman
Prof.dr.sc. Tomislav Mrakovčić, dopredsjednik / vice chairman
Izv.prof.dr.sc. Marko Hadjina, tajnik / secretary
Prof. emeritus Julijan Dobrinić
Prof.dr.sc. Zoran Vukić
Prof.dr.sc. Jakov Dulčić
Izv.prof.dr.sc. Tin Matulja
Izv.prof.dr.sc. Lidija Runko Luttenberger
Doc.dr.sc. Siniša Vilke
Izv.prof.dr.sc. Goran Vukelić
Marko Perčić, mag.ing.mech.

Prof.dr.sc. Elen Twrdy 

Međunarodni znanstveni odbor / International Scientific Comittee

 

Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Engineering, University of Rijeka
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Engineering, University of Rijeka
Prof. emeritus Julijan Dobrinić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Engineering, University of Rijeka
Prof. dr. sc. Bernard Franković, Sveučilišta u Puli / University of Pula
Dr. sc. Gorenka Sinovčić, Sekcija za morsku tehnologiju Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU / Section for Marine Technology
Prof. dr. sc. Olga Lahodny-Šarc, Zavod za istraživanje korozije i za desalinaciju, Dubrovnik / Institute for Corrosion, Dubrovnik
Prof. dr. sc. Zoran Vukić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Electrical Engineering and Computing
Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split / Institute of Oceanography and Fisheries Split
Prof. dr. sc. Albert Zamarin, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Engineering, University of Rijeka
Prof. dr. sc. Branko Blagojević, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu / Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Split
Izv.prof. dr. sc. Smiljko Rudan, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb
Izv.prof. dr. sc. Boris Ljubenkov, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu / Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Split
Izv.prof. dr. sc. Jerolim Andrić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb
Izv. Prof.dr.sc. Goran Vukelić, Pomorski Fakulteti Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka
Doc.dr.sc. Siniša Vilke, Pomorski Fakulteti Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka
Prof.dr.sc. Elen Twrdy, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, Slovenia
Prof.dr.sc. Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora / Maritime Faculty Kotor, Montenegro
Prof.dr.sc. Andrzej Grządziela,
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering University of Gdynia, Poland

Dr.sc. Zoran Mravak, Marine and Offshore Division, Offshore Operations & Services, Bureau Veritas, Paris, France
Asist. Prof. Dr.sc. Jasmin Jelovica, University of British Columbia Faculty of Applied Science, Vancouver, Canada
Izv.prof.dr.sc. Lidija Runko Luttenberger, Politehnika Svučilište u Rijeci / Polytechics University of Rijeka

Prof. D. Sc. António M. Pascoal, Instituto Superior Técnico (IST) , Lisbon, Portugal
 

Počasni odbor / Honorary Comittee

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu / Dean, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb

 Zlatko Komadina, Župan Primorsko- goranske županije/ County President of Primorsko-goranska County
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci / Rector, University of Rijeka
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, predsjednik Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Rijeka / President of the Croatian Chamber of Economy - County Chamber Rijeka
Mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik grada Rijeke / City of Rijeka Major
Siniša Ostojić, direktor Hrvatske brodogradnje-Jadranbrod d.d. /Director, Croatian Shipbuilding Corporation
Akademik Ivo Senjanović, predsjednik Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU / Chairman of the Scientific Council for Maritime Affairs - Croatian Academy of Sciences and Arts
Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske / President of the Croatian Academy of Engineering
Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić, dekanica Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Dean, Faculty of Engineering, University of Rijeka
Oleg Butković, dipl.ing., Ministar mora, prometa i infrastrukture / Minister of the Sea, Transport and Infrastructure
Prof.dr.sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Dean, Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka

 

 

Izvršni odbor / Executive Comittee

 

Prof.dr.sc. Albert Zamarin, predsjednik / chairman

Prof. emeritus Julijan Dobrinić

Prof.dr. sc. Tomislav Mrakovčić

Izv.prof.dr.sc. Marko Hadjina

Izv.prof.dr.sc. Tin Matulja

Marko Perčić, mag. ing. mech.

 

 Misija

>English


Akademik Zlatko Winkler bio je istaknuti stručnjak i znanstvenik u području brodogradnje, a između ostalog utemeljitelj Sekcije za morsku tehnologiju znanstvenog savjeta HAZU i predsjednik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU. Godine 1969. na njegov je poticaj osnovan studij brodogradnje pri Strojarskom fakultetu u Rijeci. U svom je djelovanju promicao i poticao znanstvena istraživanja i djelatnosti u području morske tehnologije u Hrvatskoj, uviđajući važnost morske tehnologije za razvoj našeg gospodarstva. Kao priznanje njegovu životnom opusu u području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije posvećujemo mu ovo Savjetovanje.

 

Objekti za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u podmorju, obalni objekti procesne i druge industrije, obalna energetska postrojenja, oprema za umjetni uzgoj morskih riba, dobivanje minerala iz morske vode i dr. predstavljaju veliki društveni izazov, naročito u pogledu dogoročnog razvoja. Privredne djelatnosti u sklopu morske tehnologije zahtijevaju ovladavanje tehnologijom najviše razine. Ovime spomenute grane vrše multiplikativan utjecaj na razvoj cjelokupnog gospodarstva Hrvatske. Usvajanje proizvodnje u aktivnostima morske tehnologije zanimljivo je ne samo za zadovoljavanje domaćih potreba već i kao značajna komponenta izvozne ekspanzije.

 

Imajući u vidu da je i razvoj u svijetu pod snažnim utjecajem privrednih djelatnosti usmjerenih na more, očito je da planiranje našeg razvoja ne može i ne smije zanemariti spomenutu činjenicu kada se ima u vidu položaj Hrvatske uz Jadransko more koji daje izvanredne prilike za razvoj privrednih djelatnosti morske tehnologije.

 

Do sada u nas održani skupovi o morskoj tehnologiji:

 • 24. 11. 1979. Zagreb: Prvo savjetovanje o morskoj tehnologiji u sklopu III. Konferencije SITH za tehnološki razvoj SR Hrvatske. Suorganizator : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 11. 12. 1980. Rijeka: Kolokvij o morskoj tehnologiji. Problematika jedne od aktivnosti koju razvija Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 16.–18. 11. 1983. Opatija: Mogućnosti razvoja morske tehnologije u području Jadranskog mora. Organizatori: SITH i Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka.
 • 14.–15. 04. 1987. Zagreb: Savjetovanje – Problemi čvrstoće konstrukcije objekata morske tehnologije. Organizator: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
 • 29. 09. 1994. Opatija: Međunarodni okrugli stol : Priobalje i podmorje Jadrana, realna šansa za hrvatski turizam. Organizator: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Pomorski fakultet i Brodarski institut u Zagrebu.
 • 01.–04. 03. 1995. Opatija: Međunarodna konferencija. Priobalje i podmorje Jadrana realna šansa za hrvatski turizam. Organizator: Sveučilište u Rijeci, Tehnički Fakultet i Pomorski fakultet u Rijeci.
 • 28.-29. 11. 2005. Rijeka: I. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo-Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 • 26.-27. 11. 2007. Rijeka: II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo-Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 30.11. i 1. 12. 2009. Rijeka: III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 • 25.-26. 11. 2011. Rijeka: IV. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 • 22.-23. 11. 2013. Rijeka: V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Organizator: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Sekcija za morsku tehnologiju i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 • 20. 11. 2015. Rijeka: VI. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 • 17. 11. 2017. Rijeka: VII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

 

VIII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji – in memoriam akademiku Zlatku Winkleru održati će se 15. i 16. 11. 2019. u Rijeci na Tehničkom fakultetu. Pokrovitelj: Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti; Organizator: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, suorganizatori: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva.

 


Mission


 

Professor Zlatko Winkler was not only a prominent scientist and expert in the field of shipbuilding and the founder of the Section for sea technology HAZU Research Council but also the President of the Scientific Council of Maritime Academy. On year 1969 to his encouragement study of naval architecture is established at the Faculty of Mechanical Engineering in Rijeka. The scientific research and activities in the field of marine technology in Croatia are promoted and encouraged by his scientific work, where the importance of marine technology for the development of Croatian economy is recognised. As an acknowledgement of his life work in the field of naval architecture and marine engineering technology, this conference is devoted to him.

 

The Conference is organised by Faculty of Engineering and Faculty of Maritime studies - University of Rijeka, Croatia, and Association for Research and Development of Maritime Industries. The Conference will take place from 15th to 16th November 2019 at the Faculty of Engineering in Rijeka, Croatia, and it will last two days.

 

Up to the present, conferences on Marine Technology held in Croatia:

 • November 21-23, 1979 Zagreb: 1st Conference on Marine Technology, held within 3rd Conference of Association of Engineers and Technicians of Croatia (SITH) organized in cooperation with the Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • December 11, 1980 Rijeka: Colloquium on marine technology organized by Faculty of Engineering. Topic: One of the activities developed by the Department of Shipbuilding and Marine Engineering at The Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • November 16–18, 1983 Opatija: International round table. Topic: Adriatic Sea – Possibilities for development of marine technology. Organizer: SITH and University of Rijeka, Faculty of Engineering Rijeka, Croatia.
 • April 14-15, 1987 Zagreb: Conference - Structural Integrity Problems of Marine Technology Constructions. Organized by: the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, Zagreb
 • September 29, 1994 Zagreb: International round table. Topic: Adriatic Coastal Zone and Subsea – Real Challenge for Croatian tourism. Organizers: University of Rijeka, Faculty of Engineering and Faculty of Maritime Studies in Rijeka.
 • March 1-4, 1995 Opatija: International Conference - Adriatic Coastal Zone and Subsea – Real Challenge for Croatian tourism. Organizer: Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Marine Affairs.
 • November 28–29, 2005 Rijeka: 1st Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia
 • November 26–27, 2007 Rijeka: 2nd Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • November 30 and December 1, 2009 Rijeka: 3rd Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • November 25-26, 2011 Rijeka: Fourth Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • November 22-23, 2013 Rijeka: Fifth Conference on marine technology in memoriam of academician Zlatko Winkler. Organizers: Croatian Academy of Science and Arts, Scientific Council for Marine Affairs. Section for Marine technology and Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia.
 • November 20, 2015 Rijeka: Sixth Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka, Co-organisation: Association for Research and Development of Maritime Industries.
 • November 17, 2017 Rijeka: Seventh Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler Auspices: The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences; Organisation: Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations: Faculty of Maritime Studies University of Rijeka and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences.

 

Eighth Conference on Marine Technology - in memoriam of the academician Zlatko Winkler will take place in Rijeka, Croatia, at the Faculty of Engineering University of Rijeka, on November 15 – 16, 2019. The Conference is being organized by the Faculty of Engineering University of Rijeka and co-organisations Faculty of Maritime Studies University of Rijeka and Association for Research and Development of Maritime Industries under auspices of the The Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences.


Kontakt / Contacts
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Engineering University of Rijeka
Vukovarska 58, 51000 Rijeka
Osobe za kontakt / Contact persons

Tina Kazić
E-mail:
tkazic@riteh.hr, smtwinkler@gmail.com
Telefon / Phone: +385 (0)51 651 457, +385 (0)51 651 465

Web:
www.riteh.uniri.hr/winkler