Upute za pripremu rada / Paper preparation templates

 

Upute za pripremu radova za Savjetovanje su dostupne u MS Word formatu (.docx):

Paper preparation templates are available in MS Word format (.docx):

Sažetak/Abstract

Cijeloviti rad/Full paper

Poster (A1 format)/Poster (A1 paper size)