Z AVOD ZA ELEKTROENERGETIKU

 

   
   

Energetska elektronika

 

   

 

VAŽNA NAPOMENA:
Svi materijali dostupni putem ovih stranica vlasništvo su Tehničkog fakulteta i njihovih autora. Nije dozvoljeno njihovo neovlašteno kopiranje i/ili bilo kakav vid zarade bez prethodne konzultacije i dogovora s autorima. U slučaju korištenja materijala u nekomercijalne svrhe potrebno je naglasiti njihovo porijeklo.
Stranica je još u izradi.

 

Predavanja

Izvedbeni plan
Područje EE
Poluvodicki ventili - razvoj
Komponente - aktivne i pasivne
Topologije i funkcije
Tok energije u električnim mrežama
Isklapanje poluvodičkih ventila
Metode analize pretvaračkih spojeva,
Razvoj topologija diodnih ispravljačkih spojeva
Usporedba karakteristika diodnih ispravljackih spojeva
Diodni ispravljački spojevi
Tiristorski usmjerivački spojevi
Regulacijske i energetske karakteristike usmjerivača
Rezonantni izmjenjivači
Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja
Istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem
Opća teorija istosmjernih pretvarača
Autonomni izmjenivači I
Autonomni izmjenivači II
Izmjenicni pretvaraci
Učinska dioda i Schottkyjeva dioda
Tiristor
Inverzno vodljivi tiristor i trijak
GTO
Zaštita dioda i tiristora osiguračima
Pobudni stupnjevi tiristora i tranzistora
MOSFET
IGBT
Strujna opteretivost
Laboratorij Ee
Pretvarači za EMP

dodatne sheme


Karakteristične auditorne vježbe

tiristor - struja držanja
gubici sklapanja
gubici sklapanja BJT
zavojnica i strujni izvor
jednofazni poluvalni ispravljač - diskontinuirana struja
jednofazni poluvalni ispravljač - faktor snage
jednofazni poluvalni ispravljač - glađenje napona
jednofazni poluvalni ispravljač s nul-diodom (porednom diodom)
jednofazni mosni usmjerivač - komutacija
usmjerivači
trofazni poluvalni upravljivi ispravljač - komutacija
trofazni mosni upravljivi izmjenjivač
trofazni mosni upravljivi izmjenjivač-odabir zavojnice
istosmjerni pretvarači
silazni pretvarač
uzlazni pretvarač
silazno-uzlazni pretvarač
Forward pretvarač
Flyback pretvarač
autonomni izmjenjivači
autonomni izmjenjivači - Mathcad
općenito

jednofazni most
izmjenični pretvarač
jednofazni most
jednofazni sa srednjom točkom
trofazni most
trofazni sa srednjom točkom
izmjenični pretvarač
Flyback
Forward
izmjenjivač
komutacija
projektiranje PWM-a
razni zadaci
Dioda i L
Dioda, R i EMS
Netransformatorski prijenos
poredna dioda 1
poredna dioda 2
nelinearno trošilo
Tiristor i RL trošilo
Titrajni krug
Transformator


Pisani materijali iz EE i EMP dijela za predmete skupine Mehatronikadodatni izvori - Uvod
dodatni izvori - Zašto EE?
dodatni izvori - komponente
dodatni izvori - usmjerivači
dodatni izvori - vrste pretvarača
dodatni izvori - DC/DC priručnik ON Semiconductor
dodatni izvori - Philips - priručnik za projektiranje
dodatni izvori - DC/DC push-pull
dodatni izvori - istosmjerni veleprijenos
dodatni izvori - istosmjerni pretvarači
dodatni izvori - istosmjerni pretvarači- osnove
dodatni izvori - ipulzno-širinski modulator
dodatni izvori - interaktivna podrška
dodatni izvori - EMC
dodatni izvori - DC/DC
dodatni izvori - PWM
dodatni izvori - Teorija signala
dodatni izvori - matematika
dodatni izvori - kalkulatori
dodatni izvori - kalkulatori 2
dodatni izvori - izmjenjivač
dodatni izvori - napredna poglavlja - projektiranje
dodatni izvori - upotreba
dodatni izvori - upotreba u automobilu
dodatni izvori - promjena napona napajanja u automobilima
dodatni izvori - viličar
dodatni izvori - napajanje PC-a
dodatni izvori - fotonaponske (PV) ćelije
dodatni izvori - način djelovanja PV ćelija
dodatni izvori - materijali za solarne (PV) ćelije
dodatni izvori - tehnologije PV ćelija
dodatni izvori - San Jose State University (PV.ppt)
dodatni izvori - elektromobili
dodatni izvori - proizvođači - Balog
dodatni izvori - usrednjavanje i napredna poglavlja
dodatni izvori - pretvarači
dodatni izvori - rubna područja - toplina
dodatni izvori - rubna područja - dB
dodatni izvori - EE i "rubna područja"
dodatni izvori - Fourierova transformacija
dodatni izvori - rubna područja - prijenosne linije
dodatni izvori - rubna područja - Bodeovi dijagrami
Načela EE tečaj - University of Minnesota & IR & APR
dodatni izvori - "enciklopedija"


Privremene laboratorijske vježbe

Uvod u Simplorer
simulacijske vježbe 1 -
simulacijske vježbe 2 - 15.11.08.
simulacijske vježbe 3 - 7.12.07.
simulacijske vježbe 3 - 30.10.08.
simulacijske vježbe 3 - 30.10.08. pdf
vježbe 4 - 10.11.08.
vježbe 5 - 21.11.08.
autonomni s bipolarnom modulacijom (Petri) ssh-datoteka

- Simplorer prezentacija 10.10.08.


Knjižnica za simplorer -> Diplomski rad.smd
Knjižnica za simplorer -> Diplomski rad6.smd
sdb.sdb
simulacijske vježbe - staro (fakultativno)
  zaštita na radu (općenito) - neslužbeni materijali
analogno-digitalni osciloskop HM 1507-3
praktične vježbe (doc)
 Riješeni ispitni zadaci

   2.kolokvij (doc)
 rješenja 2. kolokvija (pdf)

Glede na to da su u drugom kolokviju zastupljeni zadaci iz prvog kolokvija predložak se smatra potpunim.

 
Pregledavanje PDF, PS i PPS (PPT) dokumenata

Svi materijali dostupni putem ovih stranica nalaze se u PDF, PS ili PPS (PPT)formatu. Da bi se mogli pregledavati potrebno je nabaviti i instalirati odgovarajuće alate, a upute za njihovu nabavku mogu se naći na ovim stranicama.

Pismo uredniku ovih stranica