Z AVOD ZA ELEKTROTEHNIKU

 

   
   

Energetska elektronika

 

   

 

VAŽNA NAPOMENA:
Svi materijali dostupni putem ovih stranica vlasništvo su Tehničkog fakulteta i njihovih autora. Nije dozvoljeno njihovo neovlašteno kopiranje i/ili bilo kakav vid zarade bez prethodne konzultacije i dogovora s autorima. U slučaju korištenja materijala u nekomercijalne svrhe potrebno je naglasiti njihovo porijeklo.
Stranica je još u izradi.

 

Predavanja

Osnovni pojmovi (ppt)
nastavak,
nastavak,
nastavak,
nastavak.
Osnovni spojevi (ppt)
nastavak,
nastavak.
Ispravljači (ppt)
nastavak,
nastavak.
Izmjenjivači (ppt)
nastavak,
nastavak.
Istosmjerni pretvarači (ppt)
nastavak,
Pulsno širinska modulacija i uvod u poluvodičke komponente (ppt)
nastavak.
Fenomenologija poluvodičkih komponenti (ppt)
nastavak,
nastavak.


Karakteristične auditorne vježbe

tiristor - struja držanja
gubici sklapanja
zavojnica i strujni izvor
jednofazni poluvalni ispravljač - diskontinuirana struja
jednofazni poluvalni ispravljač - faktor snage
jednofazni poluvalni ispravljač - glađenje napona
jednofazni poluvalni ispravljač s nul-diodom
jednofazni mosni usmjerivač - komutacija
usmjerivači
trofazni poluvalni upravljivi ispravljač - komutacija
trofazni mosni upravljivi izmjenjivač
trofazni mosni upravljivi izmjenjivač-odabir zavojnice
istosmjerni pretvarači
silazni pretvarač
uzlazni pretvarač
silazno-uzlazni pretvarač
Forward pretvarač
Flyback pretvarač
autonomni izmjenjivači
autonomni izmjenjivači - Mathcad
općenito

dodatni izvori - Uvod
dodatni izvori - Zašto EE?
dodatni izvori - EE
dodatni izvori - BJT
dodatni izvori - MOSFET
dodatni izvori - IGBT
dodatni izvori - IR podrška
dodatni izvori - izabrana poglavlja
dodatni izvori - istosmjerni veleprijenos
dodatni izvori - istosmjerni pretvarači
dodatni izvori - istosmjerni pretvarači- osnove
dodatni izvori - ipulzno-širinski modulator
dodatni izvori - interaktivna podrška
dodatni izvori - EMC
dodatni izvori - općenito
dodatni izvori - PWM
dodatni izvori - Teorija signala
dodatni izvori - matematika
dodatni izvori - kalkulatori
dodatni izvori - kalkulatori 2
dodatni izvori - upotreba općenito
dodatni izvori - napredna poglavlja - projektiranje
dodatni izvori - upotreba
dodatni izvori - upotreba u automobilu
dodatni izvori - promjena napona napajanja u automobilima
dodatni izvori - viličar
dodatni izvori - napajanje PC-a
dodatni izvori - fotonaponske (PV) ćelije
dodatni izvori - način djelovanja PV ćelija
dodatni izvori - materijali za solarne (PV) ćelije
dodatni izvori - tehnologije PV ćelija
dodatni izvori - San Jose State University (PV.ppt)
dodatni izvori - elektromobili
dodatni izvori - proizvođači - Balog
dodatni izvori - usrednjavanje i napredna poglavlja
dodatni izvori - pretvarači
dodatni izvori - rubna područja - toplina
dodatni izvori - rubna područja - dB
dodatni izvori - EE i "rubna područja"
dodatni izvori - Fourierova transformacija
dodatni izvori - rubna područja - prijenosne linije
dodatni izvori - rubna područja - Bodeovi dijagrami
Načela EE tečaj - University of Minnesota & IR & APR
dodatni izvori - "enciklopedija"


Privremene laboratorijske vježbe

simulacijske vježbe (doc)
  zaštita na radu (općenito) - neslužbeni materijali
analogno-digitalni osciloskop HM 1507-3
praktične vježbe (doc)
 Riješeni ispitni zadaci

   2.kolokvij (doc)
 rješenja 2. kolokvija (pdf)

Glede na to da su u drugom kolokviju zastupljeni zadaci iz prvog kolokvija predložak se smatra potpunim.

 
Pregledavanje PDF, PS i PPS (PPT) dokumenata

Svi materijali dostupni putem ovih stranica nalaze se u PDF, PS ili PPS (PPT)formatu. Da bi se mogli pregledavati potrebno je nabaviti i instalirati odgovarajuće alate, a upute za njihovu nabavku mogu se naći na ovim stranicama.

Pismo uredniku ovih stranica