english
Naslovnica    Sadržaj   Linkovi
Zavod za konstruiranje u strojarstvu

Doc. dr. sc. Robert Basan, dipl.ing.

 

Status na zavodu: Redovan član

Tel: 00 385 51 651 530
Fax: 00385 51 651 416
e-mail: robert.basan@riteh.hr

Ured: 1-112 (zgrada laboratorija)


Osobni podaci:

Datum rođenja: 29.11.1972
Mjesto rođenja: Rijeka, Hrvatska
Obiteljski status: oženjen, 2 djece

Obrazovanje:

2000 - 2009 Poslijediplomski znanstveni studij na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Hrvatska

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Zamor i oštećenje materijala boka zuba zupčanika" obranio je 06.03.2009. godine

1991 – 1997 Dodiplomski sveučilišni studij strojarstva na Tehničkom fakultetu u Rijeci
1987 – 1991 Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka, Hrvatska
1979 – 1987 Osnovna škola "Eugen Kumičić" u Mošćeničkoj Dragi, Hrvatska

Znanstveno stručno usavršavanje:

2010 Tečaj „UNISTAT-2“, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci;
2009 Tečaj „Upravljanje projektima“, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci;
2009 Tečaj za visokoškolske nastavnike „E-learning u nastavnoj praksi“, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci;
2008 Studijski boravak na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani (Ispitivanje materijala, Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala)
2007 Napredna škola "Advances in Constitutive Relations Applied in Computer Codes", International Centre for Mechanical Sciences - CISM, Udine, Italija
2006 Studijski boravak i znanstveno usavršavanje na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani - CEEPUS stipendija (Ispitivanje materijala, Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala)
2003 Studijski boravak i znanstveno usavršavanje na Tehničkom sveučilištu u Beču - CEEPUS stipendija (Mehatronika i konstruiranje)
2003 Studijski boravak i znanstveno usavršavanje na Tehničkom sveučilištu Ilmenau - stipendija Sveučilišta u Rijeci (Mehatronika i metodologija konstruiranja, Seminar "Methoden um neue Ideen su generireren“)
2002 Znanstveno usavršavanje na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija (Numeričko proračunavanje konstrukcija, ispitivanje ozubljenja)
2002 Workshop "Diskusija kao nastavna metoda u visokom obrazovanju ", Sveučilište u Rijeci
2001 Znanstveno usavršavanje na "Technikum Joanneum" u Grazu, Austrija (Mehanika loma)
2001 Workshop "Supporting Staff Development to Improve Teaching and Learning Through a National Network", Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo:

2000 – Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za konstruiranje u strojarstvu
  2009 Docent
  2009 Viši asistent
  2006 Asistent
  2005 Voditelj Laboratorija za tenzometriju Zavoda za konstruiranje u strojarstvu
  2000 – 2006 Znanstveni novak
   
1997 – 2000 Razvojni inženjer-projektant u tvrtki FIBIS d.o.o. - zadužen za razvoj, projektiranje i proizvodnju alata posebne namjene te alata za oblikovanje i štancanje lima
 
 • projektiranje, konstruiranje i razvoj

 • planiranje i uvođenje novih rješenja u proizvodnji

 • rad na klasičnim i CNC alatnim strojevima

 • izrada pismene i elektroničke tehničke dokumentacije za internu primjenu

 • izrada ostale pismene i elektroničke dokumentacije

 • organiziranje, priprema i izrada web stranica

Rad na znanstveno-istraživačkim projektima:

2010 – Voditelj projekta "Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih pukotina u uvjetima kotrljajno-kliznog kontakta", međunarodni hrvatsko-austrijski znanstveni projekt.
2007 – Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih prijenosnika (projekt br. 069-0692195-1796)
(dio znanstvenog programa br. 0692195 Optimizacija svojstava strojarskih konstrukcija za inovativne primjene)
2007 - 2008 Suradnik na projektu „Laboratorij za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava“ u sklopu programa “Potpora znanstvenicima-povratnicima i znanstvenicima iz inozemstva“
2006 - 2007 Suradnik na međunarodnom hrvatsko-slovenskom znanstvenom projektu Utjecaj niskocikličnog zamora materijala na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila
2002 - 2005 Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Istraživanje visokoopteretivih suvremenih zupčastih prijenosnika (projekt br. 0069019)
2001 - 2003 Suradnik na međunarodnom hrvatsko-slovenskom znanstvenom projektu Utjecaj krutosti nosivih konstrukcija na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila
2000 – 2002 Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  Zupčani prijenosnici s velikim stupnjem prekrivanja profila (projekt br. 069007)

Rad u nastavi:

Kao docent na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nositelj je i sunositelj sljedećih kolegija na stručnim te sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) studijima:

 • Osnove mehatronike (Stručni studij strojarstva)
 • Mehatronika (Stručni studij elektrotehnike)
 • CAE u razvoju proizvoda (Diplomski sveučilišni studij strojarstva)
 • Modeliranje mehatroničkih sustava (Diplomski sveučilišni studij strojarstva)
 • Trajnost strojeva i konstrukcija (Diplomski sveučilišni studij strojarstva)
 • Mehatronički sustavi (Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike)

Nositelj je kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju:

 • Nosivost i trajnost mehaničkih prijenosnika snage

Članstva u znanstvenim i strukovnim organizacijama:

 • Član European Structural Integrity Society (ESIS)
 • Član Tehničkog odbora 529 Hrvatskog zavoda za normizaciju
 • Član Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje
 • Član Akademskog kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta u Rijeci
   

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti:

2010 – Recenzent međunarodnog časopisa “Computational Materials Science”
2008 Sudjeluje u predlaganju novih kolegija CAE u razvoju proizvoda i Modeliranje mehatroničkih sustava te njihovom uvođenju u nastavu
2004 - 2008 Predstavnik studenata poslijediplomskih studija u Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta

Znanje stranih jezika:

Izvrsno govori, čita i piše engleski jezik (po Europskoj okvirnoj referentnoj klasifikaciji poznavanja stranih jezika: razumijevanje: C2, govor: C1, pisanje: C2); vrlo dobro se služi njemačkim (razumijevanje: B2, govor: B2, pisanje: B2); dobro se služi slovenskim (razumijevanje: B2, govor: B1, pisanje: B1) te pasivno talijanskim jezikom (razumijevanje: B1, govor: A2, pisanje: A2).

Tehničke i informatičke vještine i kompetencije:

Proračun nosivosti i životnog vijeka konstrukcijskih elemenata i sklopova, proračun nosivosti konstrukcija metodom konačnih elemenata programskim paketom ANSYS, priprema i izrada tehničke dokumentacije te njeno prevođenje sa engleskog i njemačkog na hrvatski jezik, rad sa NI sustavima za akviziciju i obradu podataka, tenzometrijska mjerenja, rad na klasičnim i CNC alatnim strojevima te programiranje CNC strojeva. Iskustvo s brojnim operativnim sustavima, računalnim jezicima, word-processorima, numeričkim manipulatorima, programima za elaboraciju i grafičko prikazivanje podataka, CAD/CAE programa. Poznaje rad sa više programa za dizajn web stranica, grafički dizajn te pripremu za tisak.

Znanstveni članci i publikacije:

 • Šercer, M.; Križan, B.; Basan, R.: Konstruiranje polimernih proizvoda, Zagreb, Rijeka : Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, 2009. (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Udžbenik Sveučilišta u Rijeci)

 • Križan, B.; Basan, R.: Polimerni konstrukcijski elementi, Rijeka : Zigo - Rijeka, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. (Udžbenik Sveučilišta u Rijeci)

 • Basan, R.: Zamor i oštećenje materijala boka zuba zupčanika, Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. (doktorska disertacija)

 

 • Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan:
  Automation of LCF Material Model Parameters’ Identification // Finite Plasticity and Visco-plasticity of Conventional and Emerging Materials / Khan, Akhtar S. ; Farrok, Babak (ur.). St Kitts : NEAT Press, 2010. 169-171

 • Basan, Robert; Franulović, Marina; Smokvina Hanza, Sunčana:
  Estimation of cyclic stress-strain curves for low-alloy steel from hardness // Metalurgija. 49 (2010) , 2; 83-86  

 • Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert:
  Residual Stresses in Gear Tooth Root // Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions '09 / Athanassios Mihailidis (ur.). Thessaloniki, Greece : Sofia Publications, 2009. 279-284

 • Basan, Robert; Franulović, Marina:
  Evolution of Stress Components at Involute Gears Teeth Flanks During the Mesh // Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions '09 / Athanassios, Mihailidis (ur.). Thessaloniki : Sofia Publications, 2009.

 • Franulović, Marina; Basan, Robert; Prebil, Ivan:
  Genetic Algorithm in Material Model Parameters Identification for Low–cycle Fatigue // Computational Materials Science. 45 (2009) , 2; 505-510  

 • Franulović, Marina; Basan, Robert; Božidar, Križan:
  Critical position of HCR gear’s teeth with regard to pitch error // Engineering Review. 28, 2(2008), str. 1-10.

 • Basan, Robert; Franulović, Marina; Kunc, Robert:
  Monotonic behaviour of normalised and quenched and tempered steel 42CrMo4 // Engineering Review. 28, 2(2008), str. 23‑30.

 • Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar:
  Numerical model and procedure for determination of stresses in spur gears teeth flanks // Mechanical Engineering SI 2008 - Proceedings of Papers / Ladislav Starek, Branislav Hučko. Bratislava : Slovak University of Technology, 2008.

 • Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar:
  Development of Custom Gear Design and Modelling Software Solution // Proceedings of The 11th International Conference Mechanical Engineering SI 2007 / Iveta Onderova, Miroslav Horvat. Bratislava : Slovak University of Technology, 2007.

 • Basan, Robert; Franulović, Marina; Lovrin, Neven:
  Influence of HCR-Gears Geometric Parameters on Their Load Carrying Capacity and Frictional Losses // Proceedings of Papers of 48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments / Miroslav Bošansky, Radoslav Koša. Bratislava : Slovak University of Technology, 2007. Str. 7-14.

 • Lovrin, Neven; Križan, Božidar; Basan Robert:
  Some Considerations About The HCR Gear's Load Distribution Calculation // 48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007 / Miroslav Bošansky, Radoslav Koša. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. Str. 159-166.

 • Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert:
  Calculation of Stresses in HCR Gears With Regard to Quality Grade // EAEC 2007, 11TH EUROPEAN AUTOMOTIVE CONGRESS / Andras A. Voith. Budimpešta : Diamond Congress, 2007.

 • Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert:
  Calculation Methods of Load Carrying Capacity of Spur Gears // Advanced Engineering Design AED 2006 / Ladislav Musilek. Prag, 2006.

 • Basan, Robert; Franulović, Marina:
  Application of Fracture Mechanics for Determination of Load Carrying Capacity of HCR Gears // Proceedings of The 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists" / Branko Katalinić. Vienna : DAAAM International Vienna, 2005. Str. 21-22.

 • Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert:
  The Increase of Tooth Root Stresses on HCR Gears with Pitch Errors // International Conference on Gears / Bernd-Robert Höhn. Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2005.

 • Lovrin, Neven, Križan, Božidar, Basan, Robert:
  A Contribution to the Determination of the Hertzian Stress in High Transverse Contact Ratio Gears // International Conference on Gears, VDI-Berichte 1904.2 / Bernd-Robert Hoehn. Duesseldorf : VDI Verlag GmbH, 2005.

 • Basan, Robert; Siminiati, Dubravka:
  Modelling and simulation of pneumatic impact cylinder performance // 3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing - Book of Abstracts / Boris Obsieger. Rijeka : Zigo Rijeka, 2005. Str. 5‑6.

 • Basan, Robert; Križan, Božidar; Franulović, Marina:
  The Influence of the Gears Geometry on Value of the Force Acting on Tooth of HCR Gears // Proceedings of the 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, ATDC '04 / Branko Katalinić, Ivica Veža, Boženko Bilić. Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, DAAM International, Vienna, 2004. Str. 11-16.

 • Basan, Robert; Lovrin, Neven; Križan, Božidar:
  A Contribution to The Analytical Determination of Tooth Root Stresses in High Transverse Contact Ratio Gears// The Eleventh International Conference on Machine Design and Production, Conference Proceedings / Metin Akkok, Abdulkadir Erden, Engin S. Kilic, Ilhan Konukseven, Ergin Tonuk. Antalya : Middle East Technical University, Ankara, 2004.

 • Franulović, Marina; Basan, Robert:
  The Application of Nonlinear Contact Analysis of Gears in Mesh // 1st International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing - Book of Abstracts / Boris Obsieger. Ičići : Ravelin, 2003. Str. 23-24.

 • Križan, Božidar; Basan, Robert; Lovrin, Neven:
  A Contribution to the Optimal Choice of the HCR-Gears Regarding Frictional Losses // International Journal of Applied Mechanics and Engineering. 7(2002), str. 249-254.


Datum zadnje promjene
: 19.04.2010       Sve primjedbe, sugestije i ispravke šaljite na web.pov@riteh.hr      
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..
Korisničko ime:
Lozinka: