iso
english
Naslovnica    Sadržaj   Linkovi
Zavod za termodinamiku i energetiku
Red. prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, dipl. ing.

Status na zavodu: redovan član, Voditelj katedre za procesno energetsko strojarstvo , energetiku i zaštitu okoliša

Tel:      ++385 (51 ) 651522
Fax:     ++385 51 675 818
e-mail: zprelec@riteh.hr

Ured: soba br. 3-3b

Termini za konzultacije: ponedjeljkom od 10 do 12 sati , ostale dane prema potrebama i raspoloživome vremenu

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 24. lipnja 1945., Barka (Sežana), Slovenija


Obrazovanje:

- Srednje obrazovanje završio je 1963. na Tehničkoj školi u Rijeci, brodostrojarski smjer;
- Visoko obrazovanje završio je 1968. na Strojarskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišta u Zagrebu, brodostrojarsko usmjerenje,
- Poslijediplomski studij završio je 1978. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s temom magistarskoga rada "Optimizacija stacionarnih režima rada energetskog sistema u rafineriji nafte"
- Doktorirao 1984. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s temom doktorskoga rada "Metodologija pristupa optimiranju energetskih sistema".


Poznavanje stranih jezika:

- Engleski (govori, čita i piše)
- Slovenski (govori, čita i piše)
- Služi se francuskim i talijanskim


Radno iskustvo:

1969-1971., Brodoprojekt Rijeka, projektant brodske opreme.
1971-1973., INA Rafinerija nafte Rijeka, samostalni inženjer.
1973-1976., INA Rafinerija nafte Rijeka, rukovoditelj proizvodnje i razvoda energije.
1976-1998., INA Rafinerija nafte Rijeka, rukovoditelj službe Energetika.
1998-1999., INA Rafinerija nafte Rijeka, direktor službe Energetika.
1999-2000., INA Rafinerija nafte Rijeka, glavni inženjer u uredu direktora.
2000-2000., INA Rafinerija nafte Rijeka, direktor Službe tehničkih poslova.
2000 dalje , Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, redoviti profesor.

1970-1979., Tehnički fakultet Rijeka, asistent u dopunskome radnom odnosu iz predmeta
Parni kotlovi.
1979-1985., Tehnički fakultet Rijeka, znanstveni asistent u dopunskome radnom odnosu
1985-1991., Tehnički fakultet Rijeka, znanstveni suradnik i docent u dopunskome radnom odnosu iz znanstvene discipline Energetska postrojenja i strojevi, kolegij Stacionarni generatori pare.
1985. dalje , Pomorski fakultet u Rijeci, dopunski radni odnos, kolegiji Brodski generatori pare i Brodske parne turbine.
1991-1998., Tehnički fakultet Rijeka, viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor u dopunskome radnom odnosu za znanstveno područje Strojarstvo, znanstvenu disciplinu Energetska postrojenja i strojevi, kolegij Stacionarni generatori pare na dodiplomskome studiju, te kolegije Izabrana poglavlja iz generatora pare, Optimizacija energetskih procesa i Ekologija energetskih sustava na poslijediplomskome znanstvenom studiju.
1998- 2000., Tehnički fakultet Rijeka, redoviti profesor u dopunskome radnom odnosu za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo, za kolegij Stacionarni generatori pare na sveučilišnome dodiplomskom studiju te za kolegij
Izabrana poglavlja iz generatora pare, Optimizacija energetskih procesa i Ekologija energetskih sustava na poslijediplomskome znanstvenom studiju.


Rad na znanstvenim projektima:

- Član istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstveno-istraživačkome projektu "Energetske instalacije za brod u gradnji i remontu - privremena energetika na brodovima", Znanstvena tema, Projekt 37, Tema 4.5.5., 1983-84.
- Član istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstveno-istraživačkom projektu "Korištenje i obrada otpadnoga goriva u remontnim brodogradilištima", Znanstvena tema, SIZ I, Projekt 37, Tema 6.3, 1984-85.
- Član istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstveno-istraživačkome projektu "Sprečavanje zagađivanja mora od strane brodova", Znanstvena tema, Zadatak br. 1.07.03.17, 1993-94.
- Član istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstveno-istraživačkome projektu "Sistem prikupljanja, obrade i neutralizacije otpadnih tekućina s brodova iz mora", Znanstvena tema, Šifra 2-08-373, 1994-96.
- Član istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstvenoistraživačkome projektu "Optimalizacija energetskih sustava u procesnoj industriji", Znanstveni. projekt br. 069014, 1997-1998.
- Voditelj istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na znanstveno-istraživačkome projektu "Optimizacija energetskih sustava uz održive uvjete zaštite okoliša", Znanstveno- istraživački projekt, br. 069014, 2002-2006.
- Voditelj istraživačkoga tima Tehničkog fakulteta u Rijeci na tehnologijsko- istraživačkome razvojnom projektu "Novi pristup energetskoga korištenja biomase", br. TP-030/2002, 2002-2003.
- Voditelj međunaroda pilot projekta "Development of Economic Instruments Regarding Collection, Transport, Treatment and Disposal of Used Oily Wastewater from Ships in the Adriatic Region", Pilot project, UNEP, Priority Action Programme, 2002-2003.


Priznanja, nagrade i odlikovanja:

- Nagrada grada Rijeka 1995. godine za znanstveni i stručni razvoj tehničke grane energetike, za praktičnu primjenu rezultata znanstvenih istraživanja i za rad iz 1994. godine "Energetika u procesnoj industriji".
- Nagrada za najbolje ocjenjeni inventivni i znanstveni rad na međunarodnoj konferenciji POWER-GEN 98, održanoj u Milanu, 08.-12.lipnja 1998.
- Priznanje za dugogodišnju aktivnost i doprinos na unapređenju i razvoju inventivne djelatnosti od Energoinvesta RO Rafinerije nafte Bosanski Brod, Zajednice aktiva pronalazača, novatora i racionalizatora, 1984. godine.
- Nagrada za priznato i realizirano tehničko unapređenje "Planiranje proizvodnje i potrošnje energije pomoću računara" u Rafineriji nafte Rijeka, 1982. godine.
- Srebrna plaketa na izložbi izuma, tehničkih unapređenja i noviteta RAST-YU 79.
- Srebrna plaketa na izložbi izuma, tehničkih unapređenja i noviteta RAST-YU 75.
- Nagrada za priznato i realizirano tehničko unapređenje "Rješenje problema nisko-temperaturne korozije" u Rafineriji nafte Rijeka, 1974. godine.


Funkcije i članstvo u znanstvenim i stručnim organizacijama:

- Član znanstvenoga odbora međunarodnog kongresa "Energija i zaštita okoliša" (Energy and Environment) 1990., 1992., 1994.,1996., 1998., 2000., 2002.,2004., 2006.,
- Član znanstveno-stručnoga savjeta međunarodnog savjetovanja "Energetika i procesna postrojenja" (Energetics and Process Plants) 1994., 1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 2006.
- Predsjednik Saveza energetičara ZO Rijeka, 1981-1982.
- Član Predsjedništva Saveza energetičara Hrvatske, 1982-1984.
- Član radne grupe u tijelima Europske ekonomske komisije pri Ujedinjenim narodima (UN/ECE) za praćenje Konvencije o prekograničnom zagađivanju zraka, od 1993-2000.
- Član Tehničkoga odbora TO-11 za kotlove i posude pod tlakom, pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, od 1995-1998.
- Predsjednik Udruge inovatora INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka, 1995-2000.
- Član Uređivačkoga odbora stručnog časopisa EGE, Zagreb, od 1993.
- Glavni urednik stručnog časopisa "Energetičar", 1983-1989.

Objavljeni radovi:

1. Magistarski rad
1.1. Prelec Z.,
OPTIMIZACIJA STACIONARNIH REŽIMA RADA ENERGETSKOG SISTEMA U
RAFINERIJI NAFTE,
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 1978.

2. Disertacija
2.1. Prelec Z.,
METODOLOGIJA PRISTUPA OPTIMIRANJU ENERGETSKIH SISTEMA,
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci,1983.

3. Knjige (sveučilišni udžbenici)
3.1. Prelec Z.,
BRODSKI GENERATORI PARE,
Školska knjiga Zagreb, Zagreb 1990., 316 str.
3.2. Prelec Z.,
ENERGETIKA U PROCESNOJ INDUSTRIJI,
Školska knjiga Zagreb, Zagreb 1994., 420 str.

4. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima
4.1. Prelec Z.,
RASPODJELA SILA U ZAHVATU I NAPREZANJE KORIJENA ZUBA CILINDRIČNIH ZUPČANIKA S RAVNIM OZUBLJENJEM,
Mašinstvo 28(11), Beograd, 1979., str. 2312-2318.
4.2. Prelec Z.,
PRIMJENA METODE LAGRANGEOVOG MULTIPLIKATORA KOD OPTIMIZACIJE STACIONARNIH REŽIMA RADA PARO-PROIZVODNOG POSTROJENJA,
Energija 28(7-8), Zagreb,1979., str. 253-257.
4.3. Prelec Z.,
OPTIMIZACIJA STACIONARNIH REŽIMA RADA TURBO-GENERATORSKOG POSTROJENJA U RAFINERIJI NAFTE,
Nafta 32(10), Zagreb,1981., str. 513-518.
4.4. Prelec Z., Bičanić M.,
PLANIRANJE POTROŠNJE I PROIZVODNJE ENERGIJE U RAFINERIJI POMOĆU MATEMATIČKOG MODELA,
Nafta 32(19), Zagreb,1981., str. 519-526.
4.5. Prelec Z.,
POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA PEĆI OPTIMALNIM KORIŠTENJEM TOPLINE DIMNIH PLINOVA,
Goriva i maziva 23(3), Zagreb, 1984., str. 153-160.
4.6. Car G., Prelec Z.,
ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA TEŠKIH OSTATNIH GORIVA NA POSTOJEĆIM GORIONIČKIM UREĐAJIMA,
Goriva i maziva 23(3), Zagreb, 1984., str. 143-152.
4.7. Prelec Z.,
PRIMJENA RAČUNALA U CILJU RACIONALNOG KORIŠTENJA GORIVA U RAFINERIJSKOM ENERGETSKOM POSTROJENJU,
Goriva i maziva 27(4), Zagreb, 1988., str. 171-180.
4.8. Prelec Z.,
OPTIMIZACIJA SISTEMA ZA PROIZVODNJU PARE U PROMJENLJIVIM UVJETIMA,
Strojarstvo 30(1), Zagreb,1988., str. 45-50.
4.9. Car G., Prelec Z.,
EFIKASNOST ADITIVA ZA POBOLJŠANJE IZGARANJA U LOŽIŠTIMA GENERATORA PARE,
Goriva i maziva 27(3), Zagreb, 1988., str. 107-115.
4.10. Car G., Prelec Z., Jedvaj V.,
EMISIJA DUŠIČNIH OKSIDA U PROCESNOJ INDUSTRIJI I ENERGETSKIM POSTROJENJMA,
Goriva i maziva 31(3), Zagreb, 1992., str. 139-157.
4.11. Milošević Š., Prelec Z.,
TEHNIČKI ASPEKTI SPREČAVANJA ZAGAĐIVANJA MORA OD STRANE BRODOVA,
Strojarstvo 34(3-5), Zagreb, 1992., str. 141-145.
4.12. Prelec Z.,
OPTIMIZATION OF HEAT EXCHANGERS SYSTEM IN PROCESSING INDUSTRY,
Nafta 47(7-8), Zagreb, 1996., p. 235-240.
4.13. Prelec Z, Šverko M.,
MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ZBRINJAVANJA ZAULJENIH VODA IZ BRODOVA NA PODRUČJU KVARNERSKOGA ZALJEVA,
Pomorski zbornik, 40/2002. (2002), str.541-547
4.14. Prelec Z., Mrakovčić T., Dragičević V.,
TEHNIČKI I EKOLOŠKI ASPEKTI PROJEKTIRANJA BRODSKIH SPALJIVAČA OTPADA,
Pomorski zbornik, 43/2005. (2005), str.207-217

5. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova međunarodnih
znanstvenih skupova

5.1. Car G., Prelec Z., Gruden M.,
KORIŠTENJE ADITIVA ZA POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA IZGARANJA ULJA ZA LOŽENJE,
Zbornik radova znanstvenog skupa “Posvetovanje o problematiki obratovanja plinskih in plinsko-parnih agregatov”, Bled, 1989. str. VIII/2-VIII/10.
5.2. Prelec Z., Knežević V.,
WASTE HEAT RECOVERY FROM FLUE GASES ON A REFINERY FURNACE,
Preceedings of European Conference: Industrial Furnaces and Boilers, Vilamoura (Portugal), 1991., p. 1-6.
5.3. Prelec Z., Milošević Š.,
TEHNIČKI I EKOLOŠKI ASPEKTI SPALJIVANJA TEKUĆIH OTPADNIH MATERIJALA U INDUSTRIJSKIM GENERATORIMA PARE,
Zbornik međunarodnoga kongresa “Energija i zaštita okoline “, Opatija, 1992., str. 237-246.
5.4. Prelec Z., Car G.,
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA ZA LOŽIVA ULJA,
Zbornik radova međunarodnoga kongresa “Energija i zaštita okoliša”, Opatija, 1994., str. 177-188.
5.5. Prelec Z., Perišić R.,
MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA INDUSTRIJSKE I KOMUNALNE ENERGETIKE NA RIJEČKOM PODRUČJU,
Zbornik radova međunarodnoga kongresa “Energija i zaštita okoliša”, Opatija, 1994., str.393-404
5.6. Prelec Z., Fischer A., Prpić S.,
THE INVESTIGATION OF ORGANIC ADDITIVE EFFECTS FOR FUEL OIL DURING THE CONTINUOUS OPERATION,
Proceedings of International Conference “Energetics and Process Plants”, Dubrovnik, 1996., p. 738-744.
5.7. Prelec Z.,
REDUCTION OF NOx EMISSION FROM STEAM BOILERS,
Proceedings of International Congress “Energy and Environment”, Opatija, 1996., p. 289-298.
5.8. Prelec Z., Milošević Š.,
THERMOCINETICS CONDITIONS FOR BURNING ORGANIC WASTES IN INDUSTRIAL BOILERS AND FURNACES,
Proceedings of 4th European Conference: Industrial Furnaces and Boilers, Vol II, Porto (Portugal), 1997., p.51.1-51.10.
5.9. Prelec Z., Milošević Š., Gruden M.,
OPTIMIZATION OF COGENERATION PLANT MANAGEMENT IN PROCESS INDUSTRY,
Proceedings of Sixth International Conference "Power Engineering", Maribor (Slovenia), 1997., Vol. B,
p. 147-157.
5.10. Prelec Z., Gruden M.,
LIFE ASSESSMENT EXPERIENCE OF PLANT COMPONENTS IN A REFINERY,
Proceedings of SMiRT Conference, Paris (France), 1977., p. 469-480.
5.11. Prelec Z.,
INFLUENCE OF FUEL-OIL ADDITIVES ON MAINTENANCE COSTS REDUCTION AND FLUE GAS EMISSION,
Proceedins of VII Maintenance Expert Meeting, Rogla (Slovenia), 1997., p.58-60.
5.12. Prelec Z., Milošević Š.,
EFFECTS OF FUEL-OIL ADDITIVES AND TECHNICS FOR THEIR ASCERTAINMENT,
Proceedings of CEPEX ' 98 Conference, Budapest (Hungary), 1998., p. 23.1-23.11.
5.13. Prelec Z., Gruden M., Milošević Š.,
ANALYSIS OF GAS TURBINE CYCLE INTRODUCTION FOR COMBINED POWER AND HEAT PRODUCTION IN A REFINERY PROCESS,
Proceedings of Seventh International Conference "Power Engineering ", Maribor (Slovenia), 1998., Vol. B, p. 289-298.
5.14. Prelec Z., Gruden M., Milošević Š.,
OPTIMISATION MODEL FOR COGENERATION PLANT
Proceedings of Conference POWER-GEN '98, Milan (Italy), 1998. Vol. II, p. 565-575.
5.15. Gruden M., Prelec Z.,
RAZVOJ MIKRO-KOGENERACIJSKIH OBJEKTOV IN ELEKTROGOSPODARSTVO,
Zbornik IV konference slovenskih energetikov, Rogaška Slatina, 1999., str. 11.7-11.15.
5.16. Gruden M., Ober M., Kurent V., Prelec Z.,
COMPARING THE INSPECTION RESULT WITH ON-LINE LIFE ASSESSMENT ON A BOILER DRUM,
Proceedings of SMiRT Post Conference Seminar 13 SAFE 99, Kuyungju, (Korea), 1999., p. 179-184.
5.17. Gruden M., Ober M., Jovanović A., Prelec Z.,
REMAINING LIFE ASSESSMENT OF A BOILER DRUM,
Proceedings of Sympozjum informacyjno- szkoloniowe, Wisla (Poland), 1999., p. 39-50.
5.18. Prelec Z., Milošević Š.,
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF COGENERATION PLANTS,
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2000", Opatija 2000., p. 261-268.
5.19. Gruden M., Prelec Z., Courcelle B.,
MINI-COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY,
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2000", Opatija 2000., p. 26-276.
5.20. Gruden M., Prelec Z., Verdnik J., Courcelle B.,
MINI-COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY,
Zbornik V konference slovenskih energetikov, SLOKO - CIGRE, Bled. 2001, p. 11-9 do 11-15.
5.21. Prelec Z., Milošević Š., Mrakovčić T.,
AN APROACH FOR DETERMINATION OF STEAM BOILER APPLICABILITY FOR WASTE DESTRUICTION,
Proceedings of International Conference "Energetics and Process Plants", Dubrovnik, 2002., Edited on CD, p. 21.
5.22. Gruden M., Prelec Z., Cers P., Verdnik J.,
COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY BASED IN MICRO-TURBINES,
Proceedings of International Conference "POWER-GEN 2002", Milano, 2002., Edited on CD.
5.23. Prelec Z., Šverko M., Mastrović M.,
DEVELOPMENT OF ECONOMIC INSTRUMENTS REGARDING COLLECTION, TRANSPORT, TREATMENT AND DISPOSAL OF USED OILS AND OILY WATERS FROM SHIPS IN THE ADRIATIC REGION,
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2002", Opatija 2002,
5.24. Prelec Z., Milošević Š., Mrakovčić T.,
APPROACH FOR THE DETERMINATION OF STEAM BOILER APPLICABILITY FOR WASTE DESTRUCTION,
Proceedings of International Conference "Energetics and Process Plants", Edited on CD, Dubrovnik, 2003.
5.25. Prelec Z., Beronja M., Medica, V.,
USE OF WOOD BIOMASS IN A COGENERATION SYSTEM WITH AN INDIRECTLY FIRED GAS TURBINE,
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2004" , Opatija 2004. p. 219 – 228.
5.26. Mastrović M., Prelec Z., Jurman R., Andraka M.,
STANJE I PRIPREMLJENOST HRVATSKIH LUKA ZA ULAZAK U EUROPSKU AJEDNICU S ASPEKTA ZAŠTITE MORSKOGA OKOLIŠA,
Zbornik međunarodnoga kongresa "Energija i okoliš 2004", Opatija 2004. Vol.II, str. 241-247.
5.27. Glažar V., Prelec Z.,
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HEAT GENERATOR SYSTEM DEPENDING ON LOAD,
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2006" , Opatija 2006., Vol. II, p. 371 – 380.
5.28. Dragičević V., Prelec Z., Franković B.,
OPTIMIZATION OF A COGENERATION PLANT USING PINCH METHOD
Proceedings of the International Congress "Energy and the Environment 2006", Opatija 2006, Vol. II, p. 411-423.

6. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih znanstvenih skupova
6.1. Prelec Z.,
RACIONALIZACIJA POTROŠNJE GORIVA NA BAZI OPTIMIZACIJE STACIONARNIH REŽIMA RADA PARO-PROIZVODNIH POSTROJENJA,
Zbornik radova Savjetovanja o energiji, Opatija, 1979., str. 335-347.
6.2. Prelec Z.,
MANIPULATIVNI SISTEM TEKUĆEG NAFTNOG PLINA,
Zbornik radova Savjetovanja o tekućim plinovima kao gorivim energentima, Osijek, 1980.
6.3. Milošević Š., Prelec Z.,
PRIHVAT I OBRADA ZAULJENIH VODA U REMONTNOM BRODOGRADILIŠTU,
Simpozij “Teorija i praksa u brodogradnji”, Split,1982.,
6.4. Car G., Prelec Z., Jakopović J.,
TENDENCIJE U RAZVOJU I PRIMJENI KVALITETE NAFTNIH GORIVA,
Zbornik radova Savjetovanja o energiji, Opatija, 1985.
6.5. Prelec Z.,
OPTIMALNA STRUKTURA ENERGETSKOG SISTEMA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE,
Zbornik radova Savjetovanja o energiji, Opatija 1985., str. 4/01/1-4/01/13.
6.6. Prelec Z., Šekimić J., Boras V., Mrša Z.,
REKUPERACIJA TOPLINE PLINOVA NA RAFINERIJSKIM PEĆIMA,
Zbornik radova Savjetovanja o energiji, Opatija, 1987., str. 2/33/1-2/33/16.
6.7. Prelec Z.,
RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSISTEMA ENERGETIKE U PROCESNOJ INDUSTRIJI U CILJU RACIONALNE PROIZVODNJE I POTROŠNJE ENERGIJE,
Zbornik radova Kongresa o energiji, Opatija, 1989.,str. 273-284.
6.8. Knežević V., Prelec Z.,
MOGUĆNOST ISKORIŠTENJA OTPADNE TOPLINE U RAFINERIJI NAFTE,
Zbornik radova savjetovanja “Energetika u reformi privrednog sistema”,Opatija, 1989.
6.9. Knežević V., Prelec Z.,
REKONSTRUKCIJA UREĐAJA I BILANCIRANJE U INDUSTRIJI,
Zbornik radova kongresa “Energija i zaštita čovjekova okoline”, Opatija, 1989. str. 413-422.
6.10. Prelec Z.,
ANALIZA RADA UTILIZACIJSKOG SISTEMA PROCESNE PEĆI,
Zbornik radova kongresa “Energija i zaštita čovjekove okoline”, Opatija, 1989., str.397-405.
6.11. Prelec Z., Perišić R., Vučković S., Gemić.,
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE,
Zbornik radova MIPRO 93, Opatija, 1993., str. 2/18-2/24.
6.12. Prelec Z.,
RAZVOJ ENERGETIKE U PROCESNOJ INDUSTRIJI RADI RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE,
Zbornik radova savjetovanja “Energetska i procesna postrojenja”, Dubrovnik, 1994., str. 422-427.
6.13. PrelecZ, Fischer A.,
MEĐUPREGRIJAČ KAO UZROK POGONSKIH PROBLEMA VELIKIH GENERATORA PARE,
Zbornik radova savjetovanja “Energetska i procesna postrojenja”, Dubrovnik, 1994., str. 124-128.
6.14. Prelec Z., Perišić R.,
SMANJENJE POGONSKIH TROŠKOVA PRIMJENOM CJELOVITA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM POSTROJENJEM,
Zbornik radova savjetovanja MIPRO 95, Opatija, 1995., str. 2/12-2/20.
6.15. Perišić R., Prelec Z.,
NAPREDNO VOĐENJE TURBO-GENERATORSKOGA SUSTAVA U INDUSTRIJSKOJ ENERGANI,
Zbornik radova MIPRO 96, Opatija,1996., str. 2/141-2/147.
6.16. Perišić R., Prelec Z.,
MODEL OPTIMALNOGA PLANIRANJA ENERGETSKOG SUSTAVA PROCESNOJ INDUSTRIJI,
Zbornik radova MIPRO 97, Opatija, 1997., str. 2.57-2.66.
6.17. Milošević Š., Prelec Z.,
TEHNIČKI UVJETI ZA PLOVILA KOJA PREVOZE OPASNE TERETE JADRANSKIM MOREM I KVARNERSKIM ZALJEVOM,
Zbornik radova sa okrugloga stola "Znanost u zaštiti Jadrana ", Rijeka, 2003., str. 34-44.
6.18. Dragičević V., Prelec Z., Matković N.,
EMISIJA LEBDEĆIH ČESTICA IZ STACIONARNIH IZVORA,
Zbornik radova 4. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '05" Zagreb 2005., str. 321-326.

7. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima fakulteta
7.1. Prelec Z.,
ISTRAŽIVANJE OPRAVDANOSTI KORIŠTENJA ADITIVA ZA TEKUĆA
GORIVA KOD GENERATORA PARE,
Zbornik Tehničkog fakulteta u Rijeci, 9/1988, str. 95-106.
7.2. Prelec Z., Milošević Š.,
EKOLOŠKI ASPEKTI IZGARANJA U FLUIDIZIRANOME SLOJU,
Zbornik Tehničkoga fakulteta u Rijeci, Rijeka,1992. str. 295-306.

8. Stručne knjige
8.1. Prelec Z.,
PRIRUČNIK ZA SIGURAN RAD U ENERGANI,
Zavod za sigurnost, Zagreb, 1985.
8.2. Prelec Z.,
PRIRUČNIK ZA SIGURAN RAD KRUŽNOG RASHLADNOG SISTEMA,
Zavod za sigurnost, Zagreb, 1985.
8.3. Prelec Z.,
PRIRUČNIK ZA SIGURAN RAD POSTROJENJA ZA PRIPREMU NAPOJNE VODE,
Zavod za sigurnost, Zagreb, 1985.
8.4. Prelec Z.,
ENERGIJA I ENERGETIČARI,
Monografija Saveza energetičara ZO Rijeka, Tipograf Rijeka, 1986.,

9. Objavljeni stručni radovi
9.1. Prelec Z.,
UTVRĐIVANJE POGONSKIH PARAMETARA TURBOGENERATORA,
Energetičar 7-9, Zageb,1976., str. 72-78.
9.2. Prelec Z.,
UTJECAJ GORIONIKA NA OPTIMIZACIJU PROCESA IZGARANJA,
Energetičar 2, Zagreb, 1984. str. 46-54.
9.3. Prelec Z.,
RASPOZNAVANJE KARAKTERISTIČNIH OŠTEĆENJA TLAČNIH DIJELOVA GENERATORA PARE,
Energetičar 1, Zagreb,1986.,str. 3-10.
9.4. Prelec Z.,
GLAVNI ČIMBENICI RACIONALNOGA KORIŠTENJA ENERGIJE U PAROPROIZVODNOM POSTROJENJU,
EGE 1/1993, Zagreb, 1993. str. 34-37.
9.5. Prelec Z.,
NAČIN SMANJENJA DUŠIČNIH OKSIDA U ENERGETSKIM POSTROJENJIMA,
EGE 2/1993, Zagreb, 1993., str. 92-94.
9.6. Prelec Z.,
ADITIVI ZA LOŽIVA ULJA,
EGE 3/1993, Zagreb, 1993.,str. 90-92.
9.7 . Prelec Z.,
ENERGETSKA POSTROJENJA ZA SUPROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE,
EGE 12/1995, Zagreb,1995., str. 32-34.

10. Ostali stručni radovi
10.1. Prelec Z., i suradnici,
RJEŠENJE TEHNIČKOGA PROBLEMA NISKOTEMPERATURNE KOROZIJE,
Tehničko unapređenje prihvaćeno i realizirano u Rafineriji nafte Rijeka, 1974.
10.2. Prelec Z., i suradnici,
ZAMJENA PROTOČNOGA RASHLADNOG SISTEMA S MORSKOM VODOM S KRUŽNIM RASHLADNIM SISTEMOM U PROCESNIM POSTROJENJIMA,
Tehničko unapređenje prihvaćeno i realizirano u Rafineriji nafte Rijeka, 1976.
10.3. Prelec Z., i suradnici,
PLANIRANJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE ENERGIJE POMOĆU RAČUNALA,
Tehničo unapređenje prihvaćeno i realizirano u Rafineriji nafte Rijeka, 1982.
10.4. Prelec Z., i suradnici,
ISKORIŠTAVANJE IZLAZNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA IZ PROCESNIH PEĆI
Tehničko unapređenje prihvaćeno i realizirano u Rafineriji nafte Rijeka, 1989.
10.5. Milošević Š., Prelec Z.,
STUDIJA IZBORA OPTIMALNE STRUKTURE ENERGETSKOG SISTEMA U TVORNICI PAPIRA RIJEKA,
Tehnički fakultet Rijeka, 1985.
10.6. Milošević Š., Prelec Z.,
STUDIJA SISTEMA ZA PRIHVAT I OBRADU ZAULJENIH VODA U REMONTNOM ZAVODU "S. KOVAČEVIĆ" TIVAT,
Tehnički fakultet Rijeka, 1985.
10.7. Prelec Z. i suradnici,
STUDIJA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OSJETNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA RAFINERIJSKIH PEĆI POSTROJENJA ZA ATMOSFERSKU DESTILACIJU,
Savez energetičara ZOR-a, Rijeka, 1986.
10.8. Prelec Z. i suradnici,
ANALIZA STANJA I NAČIN SANACIJE GENERATORA PARE U TERMOELEKTRANI RIJEKA,
Savez energetičara Rijeka, 1992.
10.9. Prelec Z. i suradnici,
TEHNIČKA RJEŠENJA ZA OTKLANJANJE POGONSKIH PROBLEMA U ENERGANI "KOKSAR" BAKAR,
Savez energetičara Rijeka, 1992.
10.10. Prelec Z. i suradnici,
UTVRĐIVANJE OPTIMALNIH UVJETA VOĐENJA POGONA GENERATORA PARE U TERMOELEKTRANI RIJEKA,
Savez energetičara Rijeka, 1993.
10.11. Prelec Z. i suradnici,
STUDIJA ENERGETSKOG SUSTAVA OPĆINE RIJEKA, INDUSTRIJSKA ENERGETIKA,
Tehnički fakultet Rijeka, 1993.
10.12. Prelec Z. i suradnici,
UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TERMOELEKTRANI RIJEKA,
Savez energetičara Primorsko-goranske županije, Rijeka,1994.
10.13. Prelec Z. i suradnici,
POVEĆANJE POGONSKE RASPOLOŽIVOSTI GENERATORA PARE U ENERGANI INA- RNR,
Tehnički fakultet Rijeka, 2001.
10.14. Prelec Z. i suradnici,
TEHNIČKO RJEŠENJE UKLANJANJA POGONSKIH PROBLEMA NA GENERATORU PARE 341-G3, U ENERGANI INA-RNR,
Tehnički fakultet Rijeka, 2002.
10.15 . Prelec Z. i suradnici,
ANALIZA OŠTEĆENJA CIJEVI PAROVODA U INA-RNR,
Tehnički fakultet Rijeka, 2002.
10.16. Prelec Z. i suradnici,
SPALJIVANJE TEHNOLOŠKOGA OTPADNOG MATERIJALA U LOŽIŠTU GENERATORA PARE, DIOKI – ZAGREB,
Tehnički fakultet Rijeka, 2002.
10.17. Prelec Z. i suradnici,
OPTIMIZACIJA TURBO-GENERATORSKOGA SUSTAVA U ENERGANI INA-MAZIVA RIJEKA,
Tehnički fakultet Rijeka, 2003.

 

 


Datum zadnje promjene
: 04.02.2008       Kontakt:      
Za sadržaj stranice odgovara: Odgovara, e-mail:
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..
Korisničko ime:
Lozinka: