shutterstock_105896591.jpg
znanstvena-izlozba-banner.png

Istraživanje i projekti

Na Tehničkom fakultetu aktivan je veliki broj istraživača čiji se pravci istraživanja u najvećoj mjeri usmjeravaju u četiri znanstvena polja: strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika i računarstvo, a pokrivaju i temeljne i interdisciplinarne tehničke znnosti. Ovakva struktura omogućava interdisciplinarnost istraživanja te omogućuje ostvarenje značajnih rezultata međusobnim povezivanjem, kao i povezivanjem sa širom akademskom zajednicom. 


Aktivni projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Decision support system for green and safe ship routing

Jasna Prpić-Oršić

Istraživački

Enhancement of the heat exchanger energy efficiency

Anica Trp Istraživački
Modelling and simulation in development of advanced materials Marina Franulović Istraživački
Nelokalni mehanički modeli nanogreda Marko Čanađija Istraživački
Procjena granične nosivosti inženjerskih konstrukcija Domagoj Lanc Istraživački


EU PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

DATACROSS: Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima Zlatan Car OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO) Roko Dejhalla Interreg HR-ITA
Interactive course for Control Theory Sandi Ljubić ERASMUS+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) 2018 – 2021
A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning Jonatan Lerga, Ivan Štajduhar COST Action (European Coorporation in Science & Technology)
Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD) Lado Kranjčević OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020

National Competance Centres in the Framework of EuroHPC (EUROCC)

Lado Kranjčević EU H2020

Connecting education and research communities for an innovative resource aware society

Goran Mauša COST Action (European Coorporation in Science & Technology) 2020 - 2024

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI 2018-2021

Naziv projekta

Voditelj

Istraživanje i razvoj prediktivnih modela ponašanja konstrukcijskih materijala temeljenih na metodama strojnog učenja

Robert Basan

Istraživanje, analiza i modeliranje ponašanja konstrukcijskih elemenata opterećenih pri sobnoj i povišenim temperaturama

Josip Brnić

Nelinearno dinamičko ponašanje rotacijskih strojeva

Sanjin Braut

Napredne upravljačke strukture u suvremenim reguliranim elektromotornim pogonim

Neven Bulić

Razvoj inteligentnog ekspertnog sustava za online diagnostiku raka mokračnog mjehura

Zlatan Car

Istraživanje alternativnih tehnika hlađenja-podmazivanja za održivu strojnu obradu teško obradivih materijala

Goran Cukor

Mehaničko ponašanje nanostruktura

Marko Čanađija

Interdisciplinarna istraživanja strujanja fluida u makro i mikro sustavima primjenom super-računalnih simulacija

Zoran Čarija

Analiza matematičkih modela mehanike fluida i tehničkih sustava pomoću podacima vođenih algoritama za Koopmanov operator

Nelida Črnjarić-Žic

Karakterizacija i istraživanje ponašanja naprednih materijala za strojarske komponente

Marina Franulović

Razvoj pametne jakne

Miroslav Joler

Primjena tehnologija inkrementalnog oblikovanja u individualnoj proizvodnji izradaka iz naprednih polimernih materijala

Zoran Jurković

Razvoj hibridnog 2D/3D modela za učinkovito modeliranje strujanja u rijekama, jezerima i morima

Lado Kranjčević

Numeričko modeliranje FG kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Domagoj Lanc

Ugradbeni sustavi za 3D percepciju

Kristijan Lenac

Računalom potpomognuta digitalna analiza i klasifikacija signala

Jonatan Lerga

Optimizacija dizalica topline i rashladnih sustava koji koriste radne tvari niskog utjecaja na globalno zatopljenje korištenjem numeričkih simulacija

Branimir Pavković

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnog mjernog sustava

Duško Pavletić

Nesigurnosti procjene brzine broda u pri realnim vremenskim uvjetima

Jasna Prpić-Oršić

Napredne metode simulacije operativne pripreme planiranja proizvodnje

Mladen Perinić

Rekonstrukcija vremensko-frekvencijske distribucije iz komprimirano uzorkovane domene neodređenosti analiziranog signala

Viktor Sučić

Razvoj postupaka temeljenih na strojnom učenju za prepoznavanje bolesti i ozljeda iz medicinskih slika

Ivan Štajduhar

Konačnoelementni modeli za analizu nelinearnog odziva tankostjenih grednih konstrukcija

Goran Turkalj

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije

Anica Trp

Utjecaj opterećenja okoliša na značajke sustava dinamičkog pozicioniranja plovnih objekata

Marko Valčić

Unapređenje metodologije projektiranja i gradnje broda prema konceptu Industrija 4.0

Albert Zamarin

Inovativne mehatroničke konstrukcije za pametna tehnološka rješenja

Saša Zelenika

 

 

BILATERALNI PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Hyperspectral Image Analysis Using Machine Learning and Adaptive Data-Driven Filtering Jonatan Lerga Bilateralni sa Slovenijom

 

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI S GOSPODARSTVOM

Naziv projekta

Voditelj/
suradnik

Naručitelj

The Physics of Artificial Inteligence (PAI)" Senka Mačešić Defence Advanced Reseach Project Agency
Expertise on Report of development of IMCS rules based on correction factors for ISO standard for motor and sailing mono-hulls with the length over 24 meters Albert Zamarin International Marine Certification Institute, IMCI
     

Završeni projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv projekta Nositelj potpore
(voditelj istraživačkog tima)
Vrsta projekta

Greener Approach to Ship Design and Optimal Route Planning

Jasna Prpić-Oršić

Istraživački
Development of evolutionary procedures for characterizationof biological tissues behavior Marina Franulović Istraživački

 

EU PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Metalska jezgra Čakovec

Zlatan Car

 

OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
FOCUSING EDUCATION ON COMPOSABILITY, COMPREHENSIBILITY AND CORRECTNESS OF WORKING SOFTWARE Goran Mauša ERASMUS+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) 2017 - 2019

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Naziv projekta

Voditelj

 

 

 

 

BILATERALNI PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Mehanizmi očvršćivanja i žilavosti Mg2(SixSn1-x) faze u finozrnatim Mg-Sn-Si-Al-Zn-Sb(-Sr) slitinama

Marko Čanađija

Bilateralni sa Kinom

Nadzor gibanja prsnog koša pri radioterapiji primjenom postupaka strojnog učenja

Ivan Štajduhar

Bilateralni sa Slovenijom

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI S GOSPODARSTVOM

Naziv projekta

Voditelj/
suradnik

Naručitelj

Elektrifikacija željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača Dubravko Franković BICRO
Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta Saša Zelenika ZABA projekti