riteh-fasada.jpg

FP7 (2007-2013)

Osnovni podaci o FP7 programu

Sedmi okvirni program podijeljen je u 4 specifična programa:

Suradnja - podrška transnacionalnim skupnim istraživanjima s ciljem jačanja konkurentnosti europske industrije.
Ideje - podrška "rubnim" istraživanjima kroz financiranje istraživačkih projekata koji se provode na svim područjima znanosti, od strane individualnih timova.
Ljudi - podrška edukaciji, mobilnosti i razvoju kurikuluma istraživača.
Kapaciteti - podrška poboljšanju i optimalnoj uporabi istraživačkih i inovacijskih kapaciteta širom Europe.

      Svaki od specifičnih programa ima:

posebne ciljeve i podprograme
radne programe koji definiraju pravila sudjelovanja (work programmes)
financijske iznose u okviru ukupnih sredstava za FP7
pozive na natječaj (calls for proposals)
komisije za evaluaciju pristiglih prijedloga
Programske odbore koji prate odvijanje programa (Programme Committees)
Nacionalne kontakt osobe (National Contact Points) koje pružaju savjetodavnu i administrativnu podršku istraživačima koji se prijavljuju na natječaj.

 

detaljnije informacije na http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.htmlNatječaji i novosti 

Otvoreni natječaji: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
Traženje partnera: http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
Baza projekata: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html


 

Materijali i upute

FP7-BROŠURA  [.pdf]

Besplatni online FP7 tečaj

Na stranici http://hit.hit.hr/Default.aspx?sec=77 možete preuzeti dokumente koji se odnose na financiranje FP7 programa.  Tu su vodič za financiranje, izvješća sa zadnjih sastanaka te odgovori na učestala pitanja 

Na stranicama CORDIS-a http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html objavljeni su nacrti dokumeneta vezanih uz financijska i druga pitanja FP7 projekata:
- Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
- Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects
- Checklist for a Consortium Agreement for FP7 projects

Prezentacije s radionica

Prezentacija FP7 programa“ , „FP7-People prezentacija“  (Centar za znanost Sveučilišta u Rijeci, I. Klarin , prezentacija održana 27.3.2009. na Tehničkom fakultetu)

"Participating in the FP7 - Negotiations, preparation of the Grant Agreement, financial aspects" (J. Scherer, EURICE)  [.pdf]
"Participating in the FP7 - Successful proposal implementation: planning your project" (J. Scherer, EURICE)  [.pdf]
"Financijska pravila za FP7" (J. M. Kursan, HIT)  [.pdf]
"Prvi koraci k bespovratnim sredstvima EU" (D. Struna, RR & CO. d.o.o)  [.pdf]