riteh-fasada.jpg

KORISNI LINKOVI

SVEUČILIŠTE U RIJECI - međunarodni programi
http://www.uniri.hr/component/option,com_wrapper/Itemid,167/

MZOŠ – međunarodna suradnja
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=1981

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ured za međunarodne projekte
http://projects.unizg.hr/

HIT 
http://hit.hit.hr/Default.aspx?sec=77

NZZ
www.nzz.hr

AZVO
www.azvo.hr

REFERALNI CENTAR ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA 
http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/ppod/medjunarodni