riteh-fasada.jpg

TEMPUS

POSTOJEĆI PROJEKTI :

tempus
TEMPUS JOINT EUROPEAN PROJECTAdvanced Ship Design for Pollution Prevention

Tempus projekt EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT BY E-LEARNING TECHNOLOGY (EQIBELT)
ima za glavni cilj pronalaženje optimalnog puta za implementaciju e-učenja u hrvatski visokoškolski obrazovni sustav, pri čemu definira i niz specifičnih ciljeva u smislu educiranja, opremanja i postavljanja podrške za e-učenje pri hrvatskim visokoobrazovnim institucijama.
Konzorcij projekta čine s hrvatske strane Sveučilišni računski centar u Zagrebu (SRCE), Sveučilišta u Rijeci, Dubrovniku i Zagrebu, CARNet i MZOŠ, a sa europske strane 7 Sveučilišta (Leuven, Porto, Valencia, Beč, Helsinki, Tallin, Edinbourgh) sa bogatim iskustvom u primjeni e-učenja u visokoškolskoj nastavi. Budžet projekta, kojim se pokrivaju organizacije radionica, seminara, studijskih posjeta, opreme i rada na projektu iznosi 500.000,00 Eura. Predviđeno trajanje projekta je 2005-2008.godina.
Koordinator aktivnosti projekta za riječko Sveučilište je doc. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac.
 
 
Tempus projekt: WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle
Ovim Tempus projektom predviđeno je uspostavljanje efikasnijih mehanizama i struktura, u okviru trokuta znanja koji čine obrazovanje, istraživanje i inovacije u području virtualnog razvoja proizvoda i procesa, u cilju poboljšanja suradnje institucija visokog obrazovanja, SME poduzeća, istraživačkih i inovacijskih centara, te lokalnih i regionalnih struktura vlasti unutar regije WBC. Projektni konzorcij se sastoji od institucija visokog obrazovanja s nositeljem projekta Sveučilištem u Kragujevcu, te Sveučilištima u Rijeci, Banja Luci, Crnoj 
Gori, Ljubljani, Padovi, u suradnji s priznatim istraživačkim institucijama IPU-Institut za proizvodno inženjerstvo Lyngby (Danska) i C3M iz Ljubljane, značajnom potporom industrije iz sektora SME u vidu uspješnih poduzeća: Elcon Gerätebau d.o.o. iz Hrvatske, SCGM d.o.o. iz Srbije, Metalik d.o.o. iz Crne Gore i Tri Best d.o.o. iz Bosne i Hercegovine, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, te dva individualna eksperta.
Koordinator aktivnosti za Sveučilište u Rijeci je doc. dr. sc. Zoran Jurković. Osnovni podaci o TEMPUSU  [.pdf]

detaljnije informacije na 
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus
http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=44

 

Natječaji i novosti

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/news_en.html

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga: TEMPUSIV_CALL 01022008  [.pdf]  , nacionalni [.pdf]  i programski [.pdf] prioriteti 

Materijali i upute

Prezentacija Tempus programa“  (Centar za znanost Sveučilišta u Rijeci, T. Mičić, prezentacija održana 27.3.2009. na Tehničkom fakultetu)

TEMPUS - LETAK [.pdf]

TEMPUS Upute za podnošenje prijava  [.pdf]