Teh. faks-19.jpg

Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO)

METRO logo.jpg

http://www.italy-croatia.eu/metro

https://www.facebook.com/MetroEUproject/

 

SAŽETAK

 

Program financiranja: 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 2.959.605,20 EUR

RiTeh budžet projekta: 215.400,00 EUR

 

Voditelj: Prof.dr.sc. Roko Dejhalla, dipl. ing.

Suradnici: Prof.dr.sc. Jasna Prpić-Oršić, dipl. ing.

                     Prof.dr.sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

                     Asist. Davor Bolf, dipl. ing.

                     Darin Majnarić, mag. ing.

                     Lino Josip Novak, mag. ing.

                     Sara Volarić, dipl. oec.

 

METRO projekt ima za cilj poboljšanje održivosti okoliša u području pomorskog prijevoza, s posebnim osvrtom na turističke veze na području Sjevernog Jadrana.

Cilj projekta nastojati će se postići i s tehnološkog stajališta kroz razvoj hibridnih rješenja za Ro-Pax brod i dvostrani trajekt, i s logističkog stajališta kroz definiranje novih ruta između luka Sjevernog Jadrana te studiju o prilagodbi infrastrukture za napajanje električnom energijom u manjim pristaništima.

Glavni rezultat projekta METRO biti će poboljšana kvaliteta, sigurnost i ekološka održivost pomorskog prijevoza za turističke namjene na Sjevernom Jadranu, putem jačanja razmjene znanja između partnera iz industrije i akademskih partnera i jače integriranog okvira za usvajanje održivih oblika prijevoza.

 

Glavni partner:

  • Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Italija)

Partneri:

  • Wärtsilä Italia S.p.A. (Italija)
  • Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Italija)
  • Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (Hrvatska)
  • Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet (Hrvatska)

 

 

 

AKTIVNOSTI

 

20.02.2019., Trst

Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro2.jpg

 

Dana 20. veljače 2019. na Sveučilištu u Trstu održan je Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljeni administrativni i upravljački aspekti projekta, te aktivnosti koje će se provoditi unutar pojedinih radnih paketa.

 

 

21.03.2019., Rijeka

Susret radne skupine 3 (WP3)

 

metro3.jpg

 

Dana 21. ožujka 2019. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci održan je susret radne skupine 3 (WP3) na kojem se raspravljalo o zadacima radne skupine te očekivanim izlaznim rezultatima. Susretu su prisustvovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci te predstavnici Wärtsilä Italia S.p.A. i Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

 

 

08.05.2019., Karlovac

Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“

 

metro5.jpg

 

Dana 05. svibnja 2019. godine u Karlovcu je održana Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“ na kojoj je sudjelovao prof. dr. sc. Roko Dejhalla. Na radionici su objašnjene detaljne upute vezane uz izvještavanja, sukladno EU, programskim i nacionalnim pravilima, te su predstavljene smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere.

 

 

10.06.2019., Trst

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro4.jpg__1024x768_q92_crop_subsampling-2_upscale.jpg

 

Dana 10. lipnja 2019. u Trstu (Wärtsilä Italia S.p.A.) održan je Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljene smjernice i rokovi za izradu izvješća za prvo izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2019. Raspravljalo se o dosadašnjem radu na projektu, te između ostalog i o aktivnostima vezanim za osmišljavanje koncepta novih modela hibridnih brodova za prijevoz putnika u programskom području.

 

 

15.11.2019.

Prvi polugodišnji newsletter projekta METRO

First Bi-Annual Newsletter

 

 

15. - 16.11.2019., Rijeka

METRO projekt predstavljen na VIII. Međunarodnom savjetovanju o morskoj tehnologiji, in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

 

Winkler_1.jpg

 

Osmo Savjetovanje održano je od 15. do 16. studenog 2019. godine, kao i dosadašnja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ove je godine uz organizatora, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i stalnih suorganizatora, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva, u organizaciji sudjelovala i međunarodna institucija Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani. Uz pojačani međunarodni znanstveni odbor i značajan broj radova stranih autora, savjetovanje je dobilo međunarodni karakter. Pokrovitelj je već tradicionalno Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti.

Prijavljeno je 35 kompletnih radova, sa 95 autora i koautora. Dodatno su održana i tri plenarna predavanja i to iz područja: Zakonska regulative kod projektiranja, konstrukcije i upotrebe objekata morske tehnologije, Luksuzne jahte i Onečišćenje zraka sa brodova. Savjetovanju je, tijekom dva dana prisustvovalo više od 100 sudionika, autora, koautora, organizatora, suorganizatora, sponzora, profesora, studenata, privrednika, uzvanika i gostiju. Kompletni radovi su, nakon drugog kruga recenzije, objavljeni u specijalnom izdanju časopisa Pomorski zbornik, ISSN 0554-6397, Vol. Special edition No. 3, 2020.

Na konferenciji je predstavljen rad pod naslovom „An Analysis of Basic Parameters of Ro-Pax Ships and Double-ended Ferries as Basis for New Hybrid Ferries Designs“. Autori su L. Novak, D. Majnarić, R. Dejhalla i A. Zamarin, s Tehničkog fakulteta u Rijeci. Studija je provedena u okviru projekta METRO. U sklopu studije formirane su dvije opsežne baze podataka, po jedna za svaki tip trajekta (Ro-Pax brod i trajekt s obostranim ukrcajno-iskrcajnim rampama). Podaci su prikupljeni za trajekte koji prometuju u europskim morima: Baltičko more, Sjeverno more, Sredozemno more, Jadransko more, Keltsko more i Engleski kanal. S obzirom na količinu prikupljenih podataka, baze daju dobre smjernice prilikom odabira osnovnih parametara za nove hibridne dizajne trajekata.

U okviru projekta METRO, ova studija predstavlja prvi korak u procesu razvoja hibridnih rješenja za Ro-Pax brod i trajekt s obostranim ukrcajno-iskrcajnim rampama.

 

 

03.12.2019., Rijeka

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

IMG_3027_R.jpg

 

IMG_20191203_132123_R.jpg

 

Tehnički fakultet u Rijeci je 3. prosinca 2019. godine bio domaćin drugog polugodišnjeg sastanka partnera u sklopu projekta METRO „Maritime Environment – friendly TRanspOrt systems“. Projekt METRO je prilika za poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti u pomorskom i obalnom prijevozu u prekograničnom području Italije i Hrvatske, posebice u vrijeme turističke sezone.

Kao predstavnici Tehničkog fakulteta na sastanku su sudjelovali prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Albert Zamarin, prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, te suradnici na projektu asistent Davor Bolf, Lino Josip Novak, Darin Majnarić i Sara Volarić.

Na sastanku su analizirani dosadašnji administrativni, financijski i komunikacijski aspekti, te su dane smjernice za aktivnosti za iduće izvještajno razdoblje. Ujedno su predstavljene provedene aktivnosti te daljni planovi u okviru pojedinih radnih paketa. Tehnički fakultet je tom prigodom predstavio i rezultate studije „An Analysis of Basic Parameters of Ro-Pax Ships and Double-ended Ferries as Basis for New Hybrid Ferries Designs“ koja je kao znanstveno-stručni rad predstavljena na VIII. Međunarodnom savjetovanju o morskoj tehnologiji, in memoriam akademiku Zlatku Winkleru koje je 15. i 16. studenog 2019. godine održano na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Projekt METRO, ukupne vrijednosti 22 milijuna kuna u kojem Tehnički fakultet kao partner sudjeluje s udjelom od približno 1,6 milijuna kuna započeo je s provedbom početkom 2019. godine, a financira se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Vodeći partner projekta je Sveučilište u Trstu dok su ostali partneri u projektu Lučka uprava Trst i Wartsila Italia S.p.A. s talijanske strane, te Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o., Sveučilište u Rijeci – Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet te Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o s hrvatske strane.

 

 

04.12.2019.

METRO projekt predstavljen u tiskanom i internetskom izdanju časopisa Burza Nautike

 

Burza Nautike METRO.jpg

 

 

27.01.2020.

METRO projekt predstavljen u časopisu Engineering Review, Vol. 40, Issue 1, 2020.

Engineering Review METRO.jpg

 

 

27.02.2020., Pula

Okrugli stol Identifikacija potreba u pomorskom prijevozu Istarske županije i razvoj eko-inovativnih rješenja

 

Slika 1.jpg

 

U Puli je 27. veljače 2020. godine, u okviru projekta METRO, održan okrugli stol na temu „Identifikacija potreba u pomorskom prijevozu Istarske županije i razvoj eko-inovativnih rješenja“, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci Lino Josip Novak, Darin Majnarić i Sara Volarić.

Na okruglom stolu, u organizaciji Istarske razvojne agencije, sudjelovali su predstavnici Pomorskog fakulteta u Rijeci i Tehnomont Brodogradilišta Pula, u svojstvu projektnih partnera, te zainteresirani predstavnici turističkih agencija, lučkih uprava, Istarske županije, HGK, te Istarska razvojna turistička agencija i tvrtka Tema d.o.o. iz Pule.

Sudionicima je predstavljen projekt METRO, te se razgovaralo o raznim temama, između ostalog o razvoju lučke infrastrukture u Istarskoj županiji i potencijalno novim prekograničnim pomorskim rutama na Sjevernom Jadranu. Također je istaknuto kako je budućnost svjetske brodogradnje orijentirana na proizvodnju hibridnih plovila s ciljem smanjenja energetske potrošnje i zagađenja okoliša.

 

 

11.05.2020.

Drugi polugodišnji newsletter projekta METRO

Second Bi-Annual Newsletter

 

 

21.09.2020., Pula

Radni sastanak

 

Foto5.jpg

 

Dana 21. rujna 2020. godine u Puli je održan sastanak u okviru radnog paketa 3 (WP3), radi dogovora vezano uz suradnju na Interreg 2014-2020 Italy-Croatia projektu METRO. Sastanak je održan u prostorijama tvrtke Flow Ship Design d.o.o., kao vanjskog suradnika projektnog partnera Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

 

 

15. - 16.10.2020.

METRO projekt predstavljen na 24. simpoziju Teorija i praksa brodogradnje - SORTA 2020

 

SORTA_2.jpg

 

Na Tehničkom fakultetu u Rijeci je 15. i 16. listopada 2020. godine održan 24. simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta - Sorta 2020. Ovaj 24. simpozij (prvi je održan 1974. godine) svjedoči o kontinuiranoj prisutnosti brodograđevne struke i znanosti u Hrvatskoj, a cilj je bila promocija postojećih obrazovnih, znanstvenih, istraživačkih i razvojnih kapaciteta hrvatske brodogradnje, koji su spremni sudjelovati, kako sada, tako i u budućnosti, u evoluciji brodograđevne struke te svega povezanog s time, a konačno i napretku hrvatskog gospodarstva.

Ovogodišnji simpozij poklopio se s razdobljem promjena za cijelu brodograđevnu zajednicu u Hrvatskoj, ali i šire, pandemijom COVID-19, koja je onemogućila neposredni susret sudionika zbog neizvjesnosti u pogledu ograničenja putovanja, fizičke udaljenosti i drugih epidemioloških mjera. U cilju prilagođavanja trenutnoj situaciji, Simpozij je u cijelosti održan u online okruženju.

Na Simpoziju je predstavljen rad pod naslovom An Overview of Measures for Improving the Energy Performance of Ships. Autori su L. Novak, D. Majnarić i R. Dejhalla, s Tehničkog fakulteta u Rijeci. U okviru ovog rada analiziraju se mjere koje projektantima i brodograditeljima stoje na raspolaganju kako bi se povećale energetske značajke brodova. Primarni je cilj maksimalno povećati energetsku učinkovitost brodova, tj. smanjiti emisiju ugljičnog dioksida na minimum. S tim u vezi, rad se fokusira na neke od tih mogućnosti, od kojih su pojedine regulirane obveznim propisima i pravilima, dok se druge primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Povećanje energetske učinkovitosti broda jedan je od koraka u težnji zelenijeg“ prijevoza morem. Rad je napravljen u okviru projekta METRO.  

 

 

21.12.2020.

METRO projekt predstavljen u Godišnjaku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019./2020.

 

33.jpg

 

 

07.01.2021.

Treći polugodišnji newsletter projekta METRO

Third Bi-Annual Newsletter