riteh-fasada.jpg

POVIJEST FAKULTETA

Tradicija visokog školstva u gradu Rijeci seže sve od 1627. godine, a početak sustavnog školovanja tehničkih kadrova na ovom području počinje odlukom o premještaju Carsko-kraljevske Mornaričke akademije iz Trsta u Rijeku 1854. godine. Tom je odlukom uveden redoviti četverogodišnji studij sa sadržajima izobrazbe iz područja gradnje željeznih brodova i parnih strojeva za potrebe tadašnje austrijske vojske, koji se održavao sve do razdoblja iza I. svjetskog rata. Temelji Tehničkog fakulteta su i tehnička postignuća u našem gradu i okolici poput izuma torpeda 1866. godine, prvih svjetskih snimki puščanog metka u letu 1886. godine, rođenja i prvih znanstvenih postignuća svjetski poznatog seizmologa i meteorologa Andrije Mohorovičića, te razvoja nekih od ključnih elementa u brodograđevnoj i strojarskoj industriji kao i u energetici.

 

Znanost